Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden
ID: 9002   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9002

Besluiten

Gebouwen en landschap in Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1942  ID: 43

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is met uitzondering van de zijbeuken beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk (zonder de zijbeuken) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Oombergenstraat zonder nummer (Zottegem)
De parochiekerk Sint-Martinus wordt omgeven door het kerkhof, waarop ten zuidwesten van de kerk een oorlogsmonument staat.