Persoon

Bressers, Adrien

ID
7333
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7333

Beschrijving

Opgeleid aan de Gentse Sint-Lucasschool en zelfstandig architect vanaf 1925, realiseerde Adrien Bressers tijdens zijn lange loopbaan een indrukwekkend oeuvre nieuwbouwkerken, dat de evolutie van het denken over religieuze architectuur aan dit instituut belichaamt. Daarnaast ontplooide Bressers in de naoorlogse periode een belangrijke praktijk als restauratiearchitect, met een groot aantal kerken in de provincie Oost-Vlaanderen op zijn actief. In zijn vroege werk toonde de architect zich een aanhanger van de Liturgische Beweging die naar vernieuwing van de religieuze kunst en architectuur streefde, zoals blijkt uit de art-decokapel van het Sint-Jozefsinstituut in Wetteren. Vanaf eind jaren 1930 tot diep in de jaren 1950 onderging zijn kerkelijke architectuur de invloed van het traditionalisme van de Nederlandse architect Alexander Kropholler en de Delftse School. Belangrijke voorbeelden van deze strekking die de Vlaamse kerkenbouw in de jaren 1950 domineerde, zijn de Sint-Annakerk in Lokeren en de Heilige Johannes Boscokerk in Sint-Niklaas. Pas in de jaren 1960 evolueerde Bressers naar een eigentijdse, brutalistische vormentaal, waarvan de Heilige Familiekerk in Antwerpen (Hoboken) als meest uitgesproken voorbeeld kan worden aanzien. De Christus Koningkerk in Gent die hij in dezelfde periode samen met de architect Jean Gilson naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de Christelijke vakbeweging tot stand bracht, is dan weer klassieker van opzet, eerder verwant aan de Bossche School van Dom Hans van der Laan.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

De grote tuinwijk

Bernard de Wildestraat 1-2, 4-6, 7-14, 16-36, David 't Kindtplein 1-20, Domien de Waghemakerestraat 1-30, 32-48, Gustaaf Eylenboschplein 1-34, Haardstedestraat 57-105, Jakob Ondermaercqplein 1-12, 13, Jan Stassinsplein 1-18, Jan van Haelststraat 1-27, Lieven Plumionplein 1-12, 13, Louis Roelandtplein 1-24, 25-61, Pieter Huyssensplein 1-30, Rombaut Keldermansstraat 1-16, 18-21, 22-26, 27-30, 31-37, Simon Van Asscheplein 1-14, Steenakker 50-90, 100-190, Zwijnaardsesteenweg 557-597, 607-689 (Gent)
Tuinwijk met 241 sociale woningen, tussen 1923 en 1925 gerealiseerd door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp Oscar en Albert Van de Voorde en Jules Minnaar. In de jaren dertig en vijftig uitgebreid door verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen.


Decanale Onze-Lieve-Vrouwekerk

Markt zonder nummer (Temse)
Ruime hallenkerk te midden van de gekasseide markt. Het omringende kerkhof werd in 1820 definitief opgeruimd. Driebeukige kruiskerk met dubbel, niet buiten de lijn der zijbeuken uitspringend transept, achtkantige vieringtoren en polygonaal hoofdkoor geflankeerd door analoge zijkoren.


Don Boscocollege Zwijnaarde

Grotesteenweg-Noord 113-115 (Gent)
Groots opgezet naoorlogs schoolcomplex met leslokalen, internaat, sportzaal en dienstgebouwen in functionalistische, modernistische stijl naar ontwerp van Adrien Bressers, waarvan de bebouwing werd vergund in 1961 en 1963.


Don Boscoklooster

Hendrik Placestraat 44 (Dilbeek)
Don Boscoklooster bestaande uit verschillende vleugels uit de eerste helft van de 20ste eeuw en gelegen schuin tegenover het Sint-Wivinaklooster tegen de grens met Dilbeek dicht bij het station van Dilbeek.


Gemeentehuis van Melsen

Gaversesteenweg 881 (Merelbeke)
Burgerhuis gebouwd in 1842-1843. In 1959 aangepast tot gemeentehuis naar ontwerp van architect A. Bressers. Onderkelderd dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, onder zadeldak.


Heilige Sacramentskapel 't Putje

Putkapelstraat 101 (Gent)
Barok kapelletje, opgericht in 1687 op de plaats waar gewijde vaten, gestolen in de Sint-Martenskerk te Kortrijk, teruggevonden werden. Belangrijk bedevaartsoord tot de Tweede Wereldoorlog. In 1944 grotendeels vernield door brand en heropgebouwd in 1958-60 naar ontwerp van architect A. Bressers.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Kleem en ommegangskapellen

Kleemstraat zonder nummer, zonder nummer, Landstraatje zonder nummer, zonder nummer, Rysselhofstraat zonder nummer, zonder nummer, Wulfhoekstraat zonder nummer, zonder nummer (Kaprijke)
De zogenaamde Kleemkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw werd opgericht in de landelijke wijk Wulfhoek, ten noordwesten van het dorpscentrum. De bijbehorende ommegangkapelletjes met de vijftien mysteries van de Rozenkrans staan opgesteld aan vier straten, de Kleemstraat, het Landstraatje, de Rysselhofstraat en de Wulfhoekstraat.


Karmelietessenklooster Onze-Lieve-Vrouw ten Troost

Trooststraat 2 (Vilvoorde)
Deze eeuwenoude stichting vormt heden een ommuurde, beeldbepalende inplanting op de hoek met de Leuvensestraat. Het ensemble bestaat uit de kapel en aansluitend ten noordoosten het vierkante kloosterpand, met ten noorden aanhorigheden als de voormalige strijkplaats, washuis en schrijnwerkerij en een tuin ten oosten.


Kartuizerij van Terbank

Bankstraat 75 (Leuven)
Resten van het voormalige kartuizerklooster uit de 16de eeuw, gerestaureerd in het begin van de 20ste eeuw in opdracht van kanunnik Thiéry.


Kasteeldomein Norman

Kasteeldreef 2 (Brakel)
Kasteelpark met rechthoekige omgrachting en kleine vijver, minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw; grachtenpatroon mogelijk deels teruggaand op een aangepaste oudere site met walgrachten. Kasteel van twee bouwlagen op hoog souterrain met gewelfde ruimten, vermoedelijk circa 1850 door de familie Vermeulen vrijwel herbouwd. Poortgebouw uit de 17de eeuw achter de gemetste bakstenen brug over de noordelijke kasteelgracht. Kapelletje van 1943, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Banneux. Dreef van opgaande linden, ten oosten van het kasteel ommuurde moestuin en enkele bos- en graslandpercelen.


Klooster en school van de zusters Sint-Franciscus van Assisi van Opbrakel

Groenstraat 11-15, 15A, zonder nummer (Brakel)
Klooster van de zusters Sint-Franciscus van Assisi van Opbrakel en bijbehorende onderwijsinstelling, voorheen "Kostschool St.-Franciscus van Assisi", sinds 1947-48 zogenaamd "Instituut Stella Matutina". Klooster als bijhuis van het moederklooster van de congregatie te Opbrakel opgericht in 1837 in een achterin gelegen molenaarswoning met stenen korenwindmolen. Minstens sinds 1850 bestaande bijbehorende kostschool. Nadien voortdurend uitgebreid, verbouwd en vernieuwd. Sinds eind jaren 1920 bezat het complex reeds grosso modo zijn huidige aanleg. Onder impuls van V. De Meyer, geestelijk directeur van 1945 tot 1980, vonden eind de jaren 1940 en in de jaren 1960 ingrijpende aanpassingen plaats.


Klooster Onze-Lieve-Vrouw van VII Weeën

Faliestraat 3-5, Lilarestraat 2, 2A (Zottegem)
Van het kloostercomplex van Onze-Lieve-Vrouw van VII Weeën resteren nog de neogotische kapel, gedateerd 1889, een lagere school, een woning en de parochiezaal Rerum Novarum van 1931 naar ontwerp van architect Ommeslagers. De kloosterkapel is opgevat als een eenbeukig, oost-west georiënteerd zaalkerkje van drie traveeën diep, onder een zadeldak met dakkapellen en in het oosten afgesloten door een een rechthoekig koor met driezijdige koorsluiting.


Klooster Sint-Jozefgesticht

Kortrijksesteenweg 1025 (Gent)
Gesticht als benedictijnenklooster door graaf Jozef de Hemptinne naast zijn kasteel te Maaltebrugge in 1866. Oorspronkelijk kloostergebouw en kapel in neogotische stijl naar ontwerp van baron J. Bethune. Achterin gelegen gebouwen op vierkante plattegrond met centraal binnenplein. Heden Instituut Don Bosco.


Klooster van Beke

Priemwegel 2 (Lievegem)
Klooster van Beke, gebouwd in 1934 als kloosterhuis voor de zusters van Sint-Vincentius à Paulo. Bak- en natuurstenen gebouw van twee verdiepingen onder pannen bedaking naar ontwerp van architectenbureau A. Bressers uit Gent. Herkenbare interbellumarchitectuur onder meer aan de typische dieperliggende lintvoegen.


Klooster van de zusters van barmhartigheid

Martijn van Torhoutstraat 190-194 (Oudenaarde)
In 1889 betrokken zusters van barmhartigheid, afkomstig van het moederhuis van de congregatie te Ronse, het herenhuis (nummer 190) geschonken door de juffrouwen Schautheer en richtten er een klooster met school in. In de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw werden nieuwe schoolgebouwen opgericht ter vervanging van de verworven beluikhuizen en landgebouwen op de rechtse aanpalende percelen (nummers 192-194). Toevoeging van nieuwe schoolgebouwen achter de bestaande in 1993-94 naar ontwerp van architectenbureau Merchie-Delobelle.


Modernistisch burgerhuis

Jakob Heremansstraat 21 (Gent)
Dit ruime burgerhuis in modernistische stijl werd in 1935 ontworpen door architect Adrien Bressers. De architect voorzag op de tweede verdieping logeerkamers en een kamer voor dienstpersoneel, wat opmerkelijk is in het interbellum. De opdrachtgever was ingenieur Fernand Van Oudenhove en zijn echtgenote Marie-Jeanne Bressers. Marie-Jeanne Bressers was de zus van Adrien Bressers. Bressers maakte ook het ontwerp voor de haast identieke, naastgelegen, woning op nummer 23 in opdracht van hun vader, de kunst- en decoratieschilder Léon Bressers.


Modernistisch burgerhuis

Jakob Heremansstraat 23 (Gent)
Dit ruime burgerhuis in modernistische stijl werd in 1935 ontworpen door architect Adrien Bressers. De opdrachtgever was volgens het bouwdossier Léon Bressers. Het gaat hier om de kunst- en decoratieschilder Léon Bressers, vader van de architect. Het pand werd in 1935 echter kadastraal geregistreerd op naam Jozef Bressers, een jongere broer van de architect. Adrien Bressers maakte ook het ontwerp voor de haast identieke, naastgelegen, woning op nummer 21 voor het echtpaar Fernand Van Oudenhove-Bressers, zijn schoonbroer en zus.


Onze-Lieve-Vrouwekerk Bevingen

Bevingen zonder nummer (Ninove)
Kerkje ingeplant op een heuvel, omgeven door zilverberken, beuken en populieren. De huidige plattegrond omvat een rechthoekige beuk van twee traveeën van 1932 en een volledig heropgericht hoger koor van twee traveeën met vlakke koorsluiting waarvan de onderbouw opklimt tot de 12de eeuw. Baksteenbouw voor de neoromaanse beuk; koor opgetrokken uit onregelmatige natuursteen onder meer kalksteen, zand- en ijzerzandsteen.


Oude Vierschaar

Dorp 54 (Wachtebeke)
Hoekhuis van één hoge bouwlaag onder zadeldak in regionale barokstijl, van 1579, gebouwd door de heer della Faille als vierschaargebouw van het Ambacht Assenede. Bak- en zandsteenbouw met voortrapgevel van 9 treden en topstuk.


Parochiekerk Christus Koning

Rerum-Novarumplein zonder nummer (Gent)
De parochiekerk Christus Koning, aan het Rerum-Novarumplein ten westen van de Zwijnaardsesteenweg, werd opgericht in modernistische stijl in 1968 naar ontwerp van de architecten Adrien Bressers en Jean Gilson.


Parochiekerk Heilige Bavo en kerkhof

Dorsweg 6 (Lievegem)
Neoclassicistische bakstenen kerk opgericht in 1855-56 ter vervanging van een in 1854 gesloopt éénbeukig romaans kerkje met achthoekige toren. Omringend kerkhof met ijzeren afsluiting. Op het kerkhof, bakstenen neoromaanse kapel met graf van familie De Smet, met binnenin een calvarie.


Parochiekerk Heilige Familie

Sint-Bernardsesteenweg 721 (Antwerpen)
Parochiekerk in modernistische stijl, ontworpen door Adrien Bressers, en opgetrokken in 1968-1969.


Parochiekerk Heilige Johannes Bosco

Gladiolenstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)
Parochiekerk in gotiserende stijl, gebouwd in 1950-1952 naar ontwerp van de Gentse architect Adrien Bressers. Vrij zware bakstenen volumes, al dan niet haaks tegen elkaar geplaatst en afgedekt door zadeldaken en opmerkelijke vierkante klokkentoren.


Parochiekerk Heilige Kruisverheffing met kerkhof

Letterhoutemdorp zonder nummer (Sint-Lievens-Houtem)
Bakstenen hallenkerk met toren ten oosten, met omringend, ommuurd kerkhof. De huidige kerk werd opgetrokken in 1940 naar ontwerp van architect A. Bressers.


Parochiekerk Heilige Theresia van het Kind Jezus

Gentsesteenweg zonder nummer (Wetteren)
Parochiekerk van de wijk Overbeke uit 1929, ingeplant op een rechthoekig perceel tussen drie straten. Moderne bakstenen eenbeukige transeptloze kerk van acht traveeën met vierkante toren op het noorden en vlak afgesloten koor, met aan weerszij aangebouwde sacristieën onder plat dak.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Daknam-dorp 16 (Lokeren)
Nog deels romaanse tweebeukige kruiskerk met achtkantige vieringtoren, op een lichte verhevenheid in het dorp en omringd door het kerkhof met laag, gemetseld en gewit muurtje.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Heilige Cyprianus met kerkhof

Desteldonkdorp zonder nummer (Gent)
Oorspronkelijke éénbeukige georiënteerde kerk van vier traveeën, uit begin veertiende eeuw. Koor heropgebouwd in 1541, uitbreidingen omstreeks 1597 en verscheidene herstellingen in de 17de eeuw. Volgens kadastergegevens van 1904 werd de kerk bij de restauratiewerken, die vermoedelijk circa 1900 plaats vonden, vergroot. Ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 19de en 20ste-eeuwse graftekens, een ereperk voor de gesneuvelden uit beide Wereldoorlogen en een imposante bakstenen grafkapel met ervoor een calvarie.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met kerkhof

Bellemdorpweg zonder nummer (Aalter)
Over de bouwgeschiedenis is weinig bekend. In de tweede helft van de 17de eeuw, na de vernieling tijdens de godsdiensttroebelen, heropgebouwd. Bij de restauratiewerken in 1879 kreeg de kerk een neogotisch uitzicht. Volledig uitgebrand in 1944. Gevolgd door wederopbouw in 1950, grotendeels naar het vroegere model, onder leiding van architect A. Bressers. Omringd door een ommuurd kerkhof afgesloten door fraai ijzeren hek. Rondom de kerk staan vijftien geschilderde bakstenen ommegangkapelletjes met de statiën van de Heilige Rozenkrans op doek, ingewijd in 1891, vernieuwd in 1955. Op het kerkhof staan graftekens van midden 19de eeuw tot het einde van de 20ste eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Dorp zonder nummer (Assenede)
Imposante, witgeschilderde kerk ingeplant in het midden van het dorpsplein en omgeven door het kerkhof met omheining met ijzeren hekken op lage bakstenen voet tussen vierkante pijlers en haag aan de kerkhofzijde, en muur met spaarvelden aan de zuidzijde, naar ontwerp van architect O. Oosterlinck van 1905. Deze parochie werd in 1264 definitief onder het gezag van de bisschop van Doornik geplaatst en stilistisch zijn de oudste delen van de kerk met name de kruising met achtzijdige toren, het transept met traptorentje en de kern van vijf traveeën van het schip, in deze periode te situeren. Omhaagd en ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie aan voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens en een neoclassicistisch bakstenen utilitair gebouw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Groenstraat 105 (Hoeselt)
Pseudo-basilica, in 1934-1935 gebouwd naar ontwerp van architect A. Bressers van Gent.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Middelares

Hijfte-Center zonder nummer (Lochristi)
Moderne bakstenen kerk met gestileerde gotische elementen, naar ontwerp van architect Adrien Bressers. Inwijding op 25 maart 1952.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van de Carmelberg

Stationsstraat 1 (Kluisbergen)
Georiënteerde parochiekerk gelegen in het noordwesten, op een 15 tot 18 meter hoge, evenwijdig met de Schelde lopende rug, in een bochtig straatverloop en vlakbij een oude Schelde-arm.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Erembodegem-Dorp 1 (Aalst)
Moderne kerk, in 1953 naar ontwerp van architect Adrien Bressers gebouwd ter vervanging van de voormalige laatgotische, classicistisch verbouwde parochiekerk.


Parochiekerk Sint-Amandus

Kerkstraat 31 (Zwalm)
Oorspronkelijk eenbeukig laat-Romaans zaalkerkje met recht afgesloten koor, opklimmend tot de 12de eeuw, vergroot in in 1834 en aangepast in 1868, ingeplant in kerkhof met ommuring van baksteen en betonplaten.


Parochiekerk Sint-Andreas

Beerlegemsebaan 53 (Zwalm)
Eenbeukige kruiskerk opgetrokken uit baksteen met imitatiezandsteen, ten westen toren aansluitend bij het koor, opgetrokken uit bak- en zandsteen en gedateerd 1641, gelegen binnen een klein ommuurd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Andreas en Gislenus

Belseledorp zonder nummer (Sint-Niklaas)
Dorpskerk met ingewikkelde bouwgeschiedenis in kern opklimmend tot de 13de eeuw. Georiënteerde gotische kruiskerk met ingebouwde westelijke toren en polygonaal koor; rechthoekige bergplaats in noordoostelijke oksel, dito sacristie in zuidoostelijke oksel.


Parochiekerk Sint-Anna

Veerstraat 14 (Lokeren)
Ruime kruiskerk in gotiserende stijl, in de jaren 1950 gebouwd naar ontwerp van architect Adrien Bressers.


Parochiekerk Sint-Bavo

Baaigemstraat zonder nummer (Gavere)
De Sint-Bavokerk is als vroegmiddeleeuwse stichting van de Gentse Sint-Baafsabdij één van de oudste kerksites van de streek. De parochiekerk met nog omringend kerkhof is een zeldzaam voorbeeld van een dubbele kerk met respect voor de authentieke romaanse en gotische delen en een volwaardige neogotische uitbreiding.


Parochiekerk Sint-Bavo met kerkhof

Mendonkdorp 40A (Gent)
Stichting zou opklimmen tot eind 7de eeuw. Circa 1870 totale wederopbouw naar ontwerp van E. de Perre-Montigny. Afgebrand in 1944, gevolgd door nieuwe wederopbouw in neoromaanse stijl onder leiding van architect A. Bressers. Eenbeukige bakstenen kerk met zuidertoren, koor van één travee met halfronde afsluiting aan weerszijden geflankeerd door sacristieën. Plattelandskerkhof omheen de kerk met een collectie aan graftekens.


Parochiekerk Sint-Blasius en Sint-Margriet

Landegemdorp 32 (Deinze)
Bouw van een volledig nieuwe kerk vanaf 1955 naar ontwerp van architect Adrien Bressers. Inwijding op 19 mei 1961. Gecementeerde kerk met romaans geïnspireerde gesloten volumes onder zadeldaken, rondboogvormige twee- en drielichten en vierkante klokkentoren met opvallende ingesnoerde naaldspits op zuidwestelijk aanbouwsel.


Parochiekerk Sint-Christoffel

Dorpsplein zonder nummer (Evergem)
Vermeld in 966 wanneer koning Lotharius de Sint-Baafsabdij bevestigde in haar rechten en bezittingen en in 1105 wanneer de bisschop van Noyon en Doornik het patronaat verleende aan de Sint-Baafsabdij. De kerk brandde in 1783 volledig af. Wederopbouw onder leiding van F. Drieghe in 1785-90 in classicistische stijl. Slechts ingewijd in 1833. Driebeukige transeptloze hallenkerk van zeven traveeën met westelijke toren onder één zadeldak, vlak afgesloten koor van twee traveeën geflankeerd door winterkapel en sacristieën. Vierkante westtoren heropgebouwd in 1926-27.


Parochiekerk Sint-Denijs

Kalkendorp zonder nummer (Laarne)
Plattelandskerk ingeplant in het dorpscentrum in de hoek gevormd door Kalkendorp, voorheen omgeven door een kerkhof. De plattegrond ontvouwt een driebeukige kruiskerk van drie traveeën, kruisingstoren op vierkante aanzet, uitspringende transeptarmen, hoogkoor van twee traveeën met vijfzijdige apsis en zijkoren van twee ongelijke traveeën met driezijdige sluitingen.


Parochiekerk Sint-Gangulfus

Paulatemstraat 57 (Zwalm)
Georiënteerde kerk opgetrokken in de 11de eeuw uit Doornikse kalksteen, latere uitbreidingen en aanpassingen, ingeplant op een klein rond kerkhof met lage bakstenen muur.


Parochiekerk Sint-Gerardus Majella

Broekstraat 23 (Buggenhout)
De parochiekerk werd ontworpen door architect Henri Valcke in 1906. Het is een driebeukige neogotische kerk met een driezijdig gesloten hoofdkoor en een kort transept. Tegen de voorgevel van de rechterzijbeuk staat een oorlogsmonument ter nagedachtenis van beide Wereldoorlogen. Tegen de buitengevels van het koor en de zijkapellen zijn verschillende kleine grafmonumenten geplaatst. Rondom het kerkgebouw bevinden zich ook de zeven statiën van het leven van de Heilige Theresia van het kindje Jezus.


Parochiekerk Sint-Gillis-Binnen

Brusselsestraat zonder nummer (Dendermonde)
Imposante, deels 18de-eeuwse en 14de- en 15de-eeuwse parochiekerk. De neobarokke voorgevel ziet uit op de Brusselsestraat, de stoep is afgesloten met een laag ijzeren hek links en rechts van het toegangsportaal. De kerk ontvouwt een driebeukig schip van vijf traveeën met aansluitend koor van één travee met driezijdige sluiting, vierkante massieve gotische toren met aangebouwde sacristie en het vroegere rechthoekig koor met rechte sluiting; zeszijdig traptorentje tegen de noordelijke torenmuur.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Ouwegemsesteenweg zonder nummer (Kruisem)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof, aan de steenweg afgesloten door fraaie ijzeren hekken op lage bakstenen voet, achteraan door een hoge gewitte bakstenen muur. Resten van een romaans kruiskerkje uit de 12de eeuw tot op heden behouden in de vierkante onderbouw van de kruisingstoren en enkele muurresten in Doornikse steen.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist met kerkhof

Afsneedorp zonder nummer (Gent)
Zeer schilderachtig gelegen plattelandskerkje aan de linker Leie-oever met gedeeltelijk ommuurd kerkhof en omringende beplanting. Eerste vermelding van een kerk in 939 doch vermoedelijk nog vroeger opklimmend. Het huidige kerkje is echter het resultaat van talrijke verbouwingen. Romaanse kern uit eind 12de eeuw in de vorm van een Latijns kruis met kruisingstoren.


Parochiekerk Sint-Jozef

Bij Sint-Jozef 32 (Gent)
Neogotische kerk opgetrokken uit bak- en hardsteen naar opdracht van August Van Assche in 1880. Basilicale kerk met driebeukig schip van vijf traveeën, een transept van één travee, een vlak afgesloten koor van drie traveeën, geflankeerd door identieke zijkoren met aanbouwsels, waaronder sacristie.


Parochiekerk Sint-Macharius

Sint-Machariusstraat zonder nummer (Gent)
Centrale inplanting, rondom met linden beboomd. Neogotische kruisbasiliek, opgetrokken in 1880-82 uit rode baksteen en hardsteen naar ontwerp van Arthur Verhaegen-Lammens en uitgevoerd onder leiding van architect E. Nève. Westelijke toren slechts afgewerkt in 1893 en hersteld onder leiding van Bressers in 1956.


Parochiekerk Sint-Margareta

Dorpstraat zonder nummer (Temse)
Stemmig kruiskerkje, omringd door het kerkhof; dit is aan de straatkant met een muur afgesloten en aan de noordkant met een haag; arduinen hekstijlen met siervaasbekroning uit de tweede helft van de 18de eeuw. De kerk klimt in kern op tot de romaanse periode maar werd in de 15de eeuw volledig in gotische stijl gewijzigd en voorzien van een vierkante westelijke toren.


Parochiekerk Sint-Margareta

Kerkplein 1b (Sint-Laureins)
De actuele parochiekerk, toegewijd aan de Heilige Margareta, werd gebouwd in 1881 naar de plannen van de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny van 1877. Dit is het vijfde kerkgebouw van dit polderdorpje op de grens met Zeeuws Vlaanderen, dat reeds in de eerste helft van de 13de eeuw vermeld werd.


Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martinusplein zonder nummer (Zottegem)
Belangrijke kerk waarvan de oorsprong teruggaat tot de preromaanse tijd. Huidige plattegrond ontvouwt een gotische 13de-eeuwse westtoren, een gotisch driebeukig schip van vier traveeën, een hoger romaans koor van oorspronkelijk twee traveeën met halfronde apsis, een zuidelijke sacristie uit de 18de eeuw met 17de-eeuwse onderbouw en een zuidelijke bergruimte uit begin 19de eeuw in het verlengde van de zuidelijke zijbeuk.


Parochiekerk Sint-Martinus

Haringeplein zonder nummer (Poperinge)
Laatgotische hallenkerk met romaanse kruisingstoren, gelegen in de bocht van het Haringeplein-Haringestraat, in het midden van een omringend kerkhof. Tegen de voorgevel van de kerk worden de militaire doden van Haringe herdacht op een gedenkplaat.


Parochiekerk Sint-Martinus

Markt zonder nummer (Lievegem)
Georiënteerde hallenkerk met drie beuken van zes traveeën onder afzonderlijke zadeldaken, een vroeggotische vierkante kruisingstoren, grotendeels herbouwd in 1921-1923, tussen niet uitspringend transept, een hoofdkoor met vijfzijdige sluiting en zijkoren met driezijdige sluiting. Er zijn vrijwel geen precieze historische gegevens omtrent oorsprong en vroege bouwevolutie van de huidige kerk, voor eind 16de eeuw.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lebbeke)
Georiënteerde dorpskerk centraal ingeplant op het dorpsplein, voorheen omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof. De kerk vertoont een driebeukig schip van vijf traveeën verenigd onder één zadeldak met vierkante klokkentoren boven de oostelijke travee, voorafgaand aan een koor van twee traveeën met driezijdige sluiting. De oudste bekende vermelding voor de kerk dateert van 1232.


Parochiekerk Sint-Martinus met omgevend kerkhof

Oombergenstraat zonder nummer (Zottegem)
De kerk is ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof met een hoofdtoegang met ijzeren poort ten westen, bereikbaar via een trap met arduinen treden. Van de éénbeukige romaanse kerk is het schip gedeeltelijk bewaard. Eind 14de - begin 15de eeuw werd een massieve vierkante westtoren gebouwd, geflankeerd door een rond traptorentje. In 1579 en 1582 werd de kerk vernield door brandstichtingen. Vanaf 1597 werkte men aan de heropbouw van de vernielde kerk. later nog meermaals uitgebreid en aangepast.


Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Westremstraat 1 (Wetteren)
Parochiekerk met omringend kerkhof gelegen op terp. De plattegrond heeft nu de vorm van een Latijns kruis met één beuk van drie traveeën, een vierkante kruisingstoren, twee ongelijke transeptarmen en een vijfzijdig koor met kleine rechthoekige sacristie in de zuidoostelijke oksel. Het schip gaat hoogst waarschijnlijk terug tot het romaanse zaalkerkje, opklimmend tot de eerste helft van de 12de eeuw.


Parochiekerk Sint-Medardus

Urseldorp zonder nummer (Aalter)
Ingeplant op een hoogterug in de westtip van een vermoedelijk tot de Frankische periode opklimmende driehoekige dries. Omringend kerkhof en ijzeren omheining verdwenen bij de verbreding van de Eekloseweg circa 1966.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat 2 (Sint-Laureins)
De sobere Sint-Niklaaskerk, opgericht na de definitieve grensbepaling, werd gebouwd in 1670-1672. De 17de-eeuwse constructie werd onder het beheer van de invloedrijke Gentse Sint-Pietersabdij eind 18de eeuw verrijkt en midden 19de eeuw uitgebreid. Het omringende kerkhof met nog deels aanwezige oude taxushaag, de 19de-eeuwse calvariekapel en de oude graftekens, vormt een historische eenheid met de kerk.


Parochiekerk Sint-Paulus Bekering met kerkhof

Sint-Paulusplein 2 (Zottegem)
Inplanting op een lichte verhevenheid en omgeven door een ommuurd kerkhof met graftekens; twee treuressen voor het westportaal. Heterogeen gebouw, resultaat van verschillende bouwcampagnes en restauraties. Oorspronkelijk éénbeukige romaanse kerk voor het eerst vermeld in 1176.


Parochiekerk Sint-Pieter

Essestraat 1 (Maarkedal)
Dorpskerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde met georiënteerd koor afwijkend naar het zuiden op rechthoekig perceel aan hoek Essestraat, ruimte overeenstemmend met het vroeger kerkhof. Huidige kerk kende drie grote bouwfasen, de oudere bouwevolutie is evenwel slechts fragmentarisch bekend.


Parochiekerk Sint-Stephanus met kerkhof

Melsenstraat 8 (Merelbeke)
Georiënteerde éénbeukige kruiskerk met vierkante westtoren, rechthoekig koor en sacristie in de zuidelijke kooroksel. De kerk vertoont nog delen van romaans metselwerk en wordt omringd door een kerkhof, voorzien van een ijzeren toegangshek. Gotische kruisbeuk met zandstenen puntgevels, spitsboogvormig vensterlicht voorzien van nieuw drieledig maaswerk bij de laatste restauratie.


Parochiekerk Sint-Ursmarus en restanten kerkhof

Kerkstraat zonder nummer (Lierde)
De parochiekerk Sint-Ursmarus is een georiënteerde dorpskerk ingeplant binnen een bocht aan de zuidzijde van de hoofdrijweg. De oudste delen dateren uit de 13de eeuw en 15de eeuw, respectievelijk de westelijke toren en het koor.


Pinksterkerk

Koningin Astridlaan zonder nummer (Turnhout)
Betonnen structuur met bakstenen invulwanden, door beboomde tuin omgeven en rechtstreeks verbonden met het aanpalende college, van 1960-1961 naar ontwerp van architect A. Bressers.


Sint-Amanduskapel

Visitatiestraat 2 (Gent)
De barokkapel gebouwd in 1720-1721 in opdracht van bisschop Philippus van der Noot bevindt zich op de Kapelle- of Sint-Amandsberg, de hoogste en enig overblijvende duinheuvel van Sint-Amandsberg. Eénbeukige kapel van vier traveeën met driezijdig afgesloten koor.


Sint-Annakapel

Sint Annaplein zonder nummer (Berlare)
De in 1910 gebouwde Sint-Annakapel zou in oorsprong minstens opklimmen tot de 16de eeuw en vervangt de nabij gelegen vroegere Vennekapel. Wegkapel in neogotische stijl met driezijdige koorsluiting onder een zadeldak, opgetrokken van baksteen in combinatie met blauwe hardsteen voor deur- en vensterdorpels, hoekstenen en kraagstenen.


Sint-Anschariuskerk

Bavegemstraat 12 (Oosterzele)
Bakstenen hallenkerk op de wijk Anker gebouwd naar ontwerp van architect A. Bressers in 1938 en ingewijd Op 22 september 1940. Modern bakstenen kerkgebouw aansluitend bij de regionalistische architectuur uit midden 20ste eeuw.


Sint-Gertrudiscollege

Wegvoeringstraat 21 (Wetteren)
Het college gaat terug tot de oprichting van de Middelbare School Sint-Pieter en de bouw van vier klassen op 1 mei 1894 door de broeders van Scheppers achter een burgerhuis dat door de familie Belpaire ter beschikking was gesteld. In 1930 wordt de Villa Julia aangekocht als woonplaats voor de directeur. Wat verdiept gelegen villa uit 1894 in neo-Vlaamserenaissance-stijl met kleine voortuin aan de straat afgesloten door gesmeed ijzeren hekwerk op lage bakstenen muur met dito toegangshek.


Sint-Jozefkapel

Schoolstraat zonder nummer (Berlare)
De Sint-Jozefkapel werd in 1933 gebouwd in opdracht van het echtpaar Steeman-Baeten in art-decostijl naar ontwerp van Adrien Bressers. Het betreft een kapel op een rechthoekig grondplan met vlakke sluiting, onder een steil zadeldak met rode leipannen. Opmerkelijk metselwerk met blokverband van uitsluitend strekken recht boven elkaar.


Sint-Jozefscollege

Pontstraat 7, 11-13 (Aalst)
Het Sint-Jozefscollege werd in 1619 gesticht en bestaat uit 17de-eeuwse college- en klasgebouwen, een 18de-eeuwse kerk en internaatsvleugel, een 19de-eeuwse refter met muurschilderingen uit begin 20ste eeuw en enkele uitbreidingen en verbouwingen waaronder een modernistische vleugel uit 1937.


Sint-Jozefsinstituut

Wegvoeringstraat 59-63, 59A, 63A-B (Wetteren)
Heden omvat de site: een lagere school, een middelbare school, een kinderdagverblijf, woningen van de aalmoezenier en van de directeur, en het klooster van de zusters apostolinnen van Sint-Jozef, gehuisvest in het 19de-eeuwse kasteel Vilain XIIII. De uitgestrekte bijhorende tuin die grotendeels op het vroegere kasteeldomein op het Scheldetalud teruggaat strekt zich verder oostwaarts uit aan de straat. In het oostelijk deel staat het nieuwe gebouw van het RVT Sint-Jozef.


Sociale woonwijk Malem

Breendonkstraat 2-33, 35-61, Dapperheidstraat 1-28, 2A, Drongensesteenweg 217-231, Gijzelaarsweg 2-12, Heldenplein 1-64, 65, Herdenkingslaan 1-23, Houtemlaan 1-32, 33-45, Luiklaan 1-3, 4-51, 52-60, Malemstraat 1-10, 3A, 2B, Merkemstraat 2-6, Ontmijnersstraat 1-15, Oud-Strijderslaan 1-4, 5-7, Politieke-Gevangenenlaan 1-32, 33-87, Ramskapellelaan 1-40, 42-56, Ronselestraat 2-6, Tervatestraat 2-8, Weerstandsplein 1-22, Wessemweg 2-10, Zesseptemberlaan 1-52 (Gent)
Wijk, genoemd naar het eiland gevormd door twee Leie-armen ten westen van de zestiende-eeuwse stadswal, vanaf 1952 bebouwd met een sociale woonwijk in de vorm van een tuinwijk. Zogenaamd Wijk Heldenhulde ter nagedachtenis van Gentenaren die hun leven offerden voor het vaderland. De wijk is een afgezonderd, begrensd en op zichzelf staand geheel met scholen, een kerk en winkels volgens de idee van de 'neighbourhood unit'.


Sociale woonwijk Nationale Watersportbaan Georges Nachez

Belvédèreweg 1-305, Europalaan 1-264, Jubileumlaan 2-572, Neermeerskaai 1-308, Nekkersberglaan 4-704 (Gent)
Hoogbouwwijk in het groen, van 1959 tot 1965 gerealiseerd aan de watersportbaan door de stad en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen naar ontwerp van Jules Trenteseau, Geo Bontinck, Victor Coolens, Adrien Bressers, Robert Bernard De Tracy, Robert Rubbens en Fritz Coppieters.

Uitvoerder van

Klooster en kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn

Zuidmoerstraat 125 (Eeklo)
Het huidige klooster- en scholencomplex met kapel van Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn is een indrukwekkend ensemble waarvan de geschiedenis teruggaat tot het midden van de 15de eeuw en die innig verbonden is met de stad.


Thema's

Ontwerper van

Sint-Denijslaan

Sociale huisvesting Geuzenberg

Sociale huisvesting van 1959

Sociale woonwijk Westveld


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Bressers [online], https://id.erfgoed.net/personen/7333 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.