Beschermd monument

Domein Egmontkasteel: kasteel

Beschermd monument van tot heden

ID
9008
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9008

Besluiten

Kasteel Graaf Egmont
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1964  ID: 527

Beschrijving

Het Egmontkasteel is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel Graaf Egmont is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Egmontkasteel

Heldenlaan 92 (Zottegem)
De in oorsprong middeleeuwse burcht maakte deel uit van een uitgebreide vestinggordel tussen de gebieden behorend aan de Franse kroon en het Duitse Keizerrijk. Het latere 16de-eeuwse kasteel, dat in de loop van de 18de en 19de eeuw gedeeltelijk werd getransformeerd, wordt omgeven door een park met onder andere een oude beuk en twee taxussen als relict van de tuinaanleg.