Beschermd monument

Boerenwoning

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID: 9017   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9017

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

Deze boerenwoning is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig boerenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het boerenhuis behield volledig zijn specifiek karakter met streekeigen bouwkenmerken uit de tweede helft van de 18de eeuw. In de verankerde en gewitte voorgevel op een geschilderde en gecementeerde plint is de deur centraal geplaatst. De getoogde deuropening wordt geaccentueerd door een uitspringende en grijs geschilderde bakstenen omlijsting op neuten, met oren en een gebogen kroonlijstje. Traditioneel zijn de vensters voorzien van houten kozijnen, met een houten roedeverdeling onderverdeeld in kleine ruitjes. Het onderste deel van de kruiskozijnen is aan de buitenkant afgesloten met groen geschilderde luikjes. De zijpuntgevels zijn afgewerkt met vlechtingen. Het zijdelings aan de straat palend woongedeelte, vroeger een winkeltje, heeft in de geschilderde straatgevel een aparte voordeur die gevat is in een omlijsting van grijsgeschilderde baksteentjes.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenwoning

Voorstraat 100 (Kaprijke)
Het boerenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw, van acht traveeën en één bouwlaag afgedekt met een pannen zadeldak, is haaks ingeplant op de straat met de voorgevel naar het westen gericht.