Boerenwoning

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat
Locatie Voorstraat 100 (Kaprijke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43007/124.1
  • 4.01/43007/160.1
  • OO002591

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Boerenwoning

Voorstraat 100, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Het boerenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw, van acht traveeën en één bouwlaag afgedekt met een pannen zadeldak, is haaks ingeplant op de straat met de voorgevel naar het westen gericht.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze boerenwoning is beschermd als monument.

Waarden

Het voormalig boerenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het boerenhuis behield volledig zijn specifiek karakter met streekeigen bouwkenmerken uit de tweede helft van de 18de eeuw. In de verankerde en gewitte voorgevel op een geschilderde en gecementeerde plint is de deur centraal geplaatst. De getoogde deuropening wordt geaccentueerd door een uitspringende en grijs geschilderde bakstenen omlijsting op neuten, met oren en een gebogen kroonlijstje. Traditioneel zijn de vensters voorzien van houten kozijnen, met een houten roedeverdeling onderverdeeld in kleine ruitjes. Het onderste deel van de kruiskozijnen is aan de buitenkant afgesloten met groen geschilderde luikjes. De zijpuntgevels zijn afgewerkt met vlechtingen. Het zijdelings aan de straat palend woongedeelte, vroeger een winkeltje, heeft in de geschilderde straatgevel een aparte voordeur die gevat is in een omlijsting van grijsgeschilderde baksteentjes.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.