Beschermd monument

Ommuurd kerkhof

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID
9029
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9029

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

Het ommuurd kerkhof rond de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument.Waarden

Het ommuurd kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het rechthoekige, ommuurde kerkhof omheen de beschermde parochiekerk dateert van na de wederopbouw van de kerk in 1788. Een deel van de oude hofmuur met steunbeertjes van het vroegere kerkhof bleef nog behouden als muur van de pastorietuin. De bakstenen kerkhofmuren zijn aan de Voorstraat afgedekt met arduinen dekplaten. De aanplantingen op het kerkhof meer bepaald de twee rijen knotlinden ter hoogte van de kerkhofmuren en de twee bruine beuken ten noorden van de kerk, bepalen mee het bijzondere karakter van het kerkhof; het bakstenen gebouwtje op het kerkhof uit de 19de eeuw vervangt het zogenaamde voormalige "kraamhuis" uit de 16de eeuw. Op het noordelijk deel van het kerkhof zijn nog verschillende arduinen grafstenen van plaatselijke prominenten bewaard, zoals parochiepriesters of burgemeesters, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

historische waarde

Het rechthoekige, ommuurde kerkhof omheen de beschermde parochiekerk dateert van na de wederopbouw van de kerk in 1788. Een deel van de oude hofmuur met steunbeertjes van het vroegere kerkhof bleef nog behouden als muur van de pastorietuin. De bakstenen kerkhofmuren zijn aan de Voorstraat afgedekt met arduinen dekplaten. De aanplantingen op het kerkhof meer bepaald de twee rijen knotlinden ter hoogte van de kerkhofmuren en de twee bruine beuken ten noorden van de kerk, bepalen mee het bijzondere karakter van het kerkhof; het bakstenen gebouwtje op het kerkhof uit de 19de eeuw vervangt het zogenaamde voormalige "kraamhuis" uit de 16de eeuw. Op het noordelijk deel van het kerkhof zijn nog verschillende arduinen grafstenen van plaatselijke prominenten bewaard, zoals parochiepriesters of burgemeesters, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde leilindes kerkhof Kaprijke

Plein zonder nummer, Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
In oorsprong geleide lindenrijen, nu gekandelaard, omringen het kerkhof en voorzien voor de bezoekers in een lommerrijke zomerse wandeling.


Twee opgaande beuken bij calvarie Sint-Egidiuskerk

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
Twee opgaande beuken flankeren het calvariekruis aan de noordkant van de kerk. De beuken zijn hoog uitgegroeid en hebben bijgevolg een beeldbepalend voorkomen.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
In 1760 besloot men om met behoud van de oude toren uit de 13de eeuw een nieuwe kerk te bouwen, naar ontwerp van architect Joachim Colin uit Gent. De bouw ervan vond plaats in 1787-1788. De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw van de kerk.