Ommuurd kerkhof

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat
Locatie Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43007/113.1
  • 4.01/43007/156.1
  • DO002199
  • OO002654

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw met heroriëntering van de kerk in 1788. Witgeschilderde bakstenen gotische kruisingstoren, vermoedelijk daterend uit de 13de eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde leilindes kerkhof Kaprijke

Plein zonder nummer, Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)

In oorsprong geleide lindenrijen, nu gekandelaard, omringen het kerkhof en voorzien voor de bezoekers in een lommerrijke zomerse wandeling.

Twee opgaande beuken bij calvarie Sint-Egidiuskerk

Voorstraat zn (Kaprijke)

Twee opgaande beuken flankeren het calvariekruis aan de noordkant van de kerk. De beuken zijn hoog uitgegroeid en hebben bijgevolg een beeldbepalend voorkomen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het ommuurd kerkhof rond de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument.

Waarden

Het ommuurd kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

Het rechthoekige, ommuurde kerkhof omheen de beschermde parochiekerk dateert van na de wederopbouw van de kerk in 1788. Een deel van de oude hofmuur met steunbeertjes van het vroegere kerkhof bleef nog behouden als muur van de pastorietuin. De bakstenen kerkhofmuren zijn aan de Voorstraat afgedekt met arduinen dekplaten. De aanplantingen op het kerkhof meer bepaald de twee rijen knotlinden ter hoogte van de kerkhofmuren en de twee bruine beuken ten noorden van de kerk, bepalen mee het bijzondere karakter van het kerkhof; het bakstenen gebouwtje op het kerkhof uit de 19de eeuw vervangt het zogenaamde voormalige "kraamhuis" uit de 16de eeuw. Op het noordelijk deel van het kerkhof zijn nog verschillende arduinen grafstenen van plaatselijke prominenten bewaard, zoals parochiepriesters of burgemeesters, uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.