Beschermd monument

Kasteeldomein Aveschoot: boerenwoning

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9040   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9040

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

Deze boerenwoning, deel uitmakend van een hoeve en horend bij het kasteeldomein Aveschoot, is beschermd als monument.


Waarden

Het boerenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De hoeve behoort vanouds toe aan het kasteel en is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de kasteeldreef. Het boerenhuis is een kenmerkend voorbeeld van landelijke woningbouw uit het einde van de l8de eeuw in de streek ten noorden van Gent, in authentieke toestand bewaard en gekenmerkt door de gewitte naar het zuidoosten gerichte voorgevel voorzien van typische componenten zoals een licht getoogde deur gevat in een omlijsting van grijs geschilderde bakstenen met oren en een waterlijst en vrij brede rechthoekige vensters met kleine houten roedeverdeling; het onderste deel van de kozijnen wordt afgesloten met luiken. De rechter zijgevel is afgewerkt met vlechtingen. In de woonkamer bleef de grote schouw met houten, beschilderde, verkropte schouwbalk met bordenlijst bewaard.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve

Aveschoot 25 (Kaprijke)
Hoeve met losstaande schuur en boerenhuis, reeds ingetekend op de kaart van de Ferraris (1771-1778). Boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), ingeplant ten noorden van het erf, en met zijn gewitte voorgevel op grijs geschilderde plint naar het zuidoosten en de straat gericht.