Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Egidius: toren

Beschermd monument van 28-10-1943 tot heden
ID: 9044   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9044

Besluiten

Pastorie en parochiekerk Sint-Egidius: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 28-10-1943  ID: 89

Beschrijving

De toren van de Sint-Egidiuskerk is beschermd als monument.Waarden

De toren der Sint-Gilliskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Egidius

Lembeke-Dorp zonder nummer (Kaprijke)
Parochiekerk Sint-Egidius en voormalige omringende kerkhof met lage bakstenen ommuring met ezelsrug. Ten noordwesten van de kerk, behouden ijzeren hek aan bakstenen pijlers als toegang tot het kerkhof.