Overdekte winkelgalerij

Beschermd monument van 02-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Vlaanderenstraat, Brabantdam, Pieter Vanderdoncktdoorgang
Locatie Brabantdam 98-100, Pieter Vanderdoncktdoorgang 1-11, Pieter Vanderdoncktdoorgang 2-16, Pieter Vanderdoncktdoorgang zonder nummer, Vlaanderenstraat 113-115 (Gent)
Alternatieve naam Vanderdoncktdoorgang

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1390.1
  • 4.01/44021/399.1
  • OO001482

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Winkelgalerij Vanderdoncktdoorgang

Brabantdam 98-100, Pieter Vanderdoncktdoorgang 1-11, 2-16, Pieter Vanderdoncktdoorgang zonder nummer, Vlaanderenstraat 113-115 (Gent)

De Vanderdoncktdoorgang werd door Pieter Jan Vander Donckt gebouwd naar ontwerp van architect Louis Eyckens in 1846-52. En werd in 1886 doorgetrokken tot de Vlaanderenstraat, naar ontwerp van Ernest Leclerc.

Beschrijving

De bescherming omvat de overdekte winkelgalerij Vanderdoncktgang.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Vanderdoncktgang als volgt:
- als een 19de-eeuws architectuurhistorische bouwfenomeen, een uniek voorbeeld te Gent van een winkelgalerij.
- als een documentair voorbeeld en zeldzame getuige van nationaal belang van de geschiedenis van de 19de-eeuwse handel en economie.
- als typerend voorbeeld van een stedenbouwkundig ontwerp waarbij een winkelgalerij een overdekte verbindingsstraat vormt tussen twee hoofdstraten.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000808, Vanderdoncktgang (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

De overdekte winkelgalerij Vanderdoncktgang met inbegrip van de bedaking van de galerij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.