Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan de Doper zonder noordkapel

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

ID: 9069   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9069

Besluiten

Gebouwen en landschap in Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1942  ID: 43

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jan de Doper, met uitzondering van de noordkapel, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Jan Baptistkerk, met uitsluiting van de noordkapel, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Zijpstraat zonder nummer (Geraardsbergen)
Eenbeukig kruiskerkje, gelegen op een hoogte, middenin kerkhof met zandstenen muur met steunbeertjes.