erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

bouwkundig element
ID: 8651   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8651

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenbeukig kruiskerkje, gelegen op een hoogte, middenin kerkhof met zandstenen muur met steunbeertjes.

Historiek

Bidplaats vermeld in 1090; in de 13de eeuw: éénbeukig kerkje met centrale toren. In 1451, toevoeging van het transept en ten zuiden, de kapel van de heren van het dorp. In de oksel van het transept en het koor, zuidelijke sacristie in het verlengde van laatstgenoemde kapel. Koor en beuk voorzien van rococostucwerk, respectievelijk in 1738 en 1794. Westgevel met Lodewijk XV-deur in 1772. Eind 19de - begin 20ste eeuw, neogotische restauratie: toevoeging van twee kapellen ten noorden, in de oksel van het koor en het transept, naar het voorbeeld van de zuidkapellen; openmaken van de scheidingsmuur zuidkapel en zuidelijke sacristie; verwijderen van elementen uit de 18de eeuw; toevoegen van losstaande neogotische noordelijke sacristie.

Beschrijving

De plattegrond ontvouwt een éénbeukig schip met één travee, uitspringend transept en achtzijdige kruisingstoren op vierkante onderbouw; rond traptorentje in de oksel van het transept en de noordgevel, koor met twee rechte traveeën en vlakke koorsluiting met twee zijkapellen ten zuiden en ten noorden, losstaande noordelijke sacristie. Oudste delen grosso modo in zandsteenbouw op afgeschuinde plint, neogotische delen van natuursteen; sporen van cementbekleding uit eind 19de - begin 20ste eeuw; zadeldaken (leien).

Grotendeels gerestaureerde westgevel, geflankeerd door steunberen met een versnijding; vernieuwd segmentboogdeurtje ingeschreven in spitsboognis met uitgewerkt archivolt opgevangen door driekwartzuiltjes, blind boogveld; aandak met hogels, op schouderstukken. Noord- en zuidgevel gemarkeerd door geprofileerde kroonlijst op zandstenen modillons; in zuidgevel, zelfde deurtje als in westgevel, opnieuw opengemaakt bij restauratie.

Transept, zijkapellen en koor gestut door gewone en overhoekse steunberen met een versnijding; grotendeels vernieuwde spitsboogvensters in kwartholle omlijsting met afzaat, doorlopende archivolten en onderdorpels. Kruisingstoren onder geknikte spits (leien) met spitsboogvormige galmgaten met doorlopende onderdorpels. Eerste zuidelijke zijkapel met segmentboogdeurtje met deels vernieuwde omlijsting op sokkeltjes. Uiterste noordelijke zijkapel afgelijnd door kroonlijst met zandstenen kopjes (hergebruikt materiaal).

Interieur

Schip onder houten spitstongewelf. Koor met hardstenen spitsboogarcaden op dito zuilen met achtzijdige sokkel en geprofileerde dekplaat; houten spitstongewelf. Zijkapellen onder kruisribgewelf. Toren en noordelijke transeptarm eveneens onder kruisribgewelf, zuidelijke transeptarm onder stergewelf.

Mobilair

Koorbank en biechtstoel (18de eeuw); neogotische hoofd- en zijaltaren en preekstoel en orgel (19de eeuw). Hardstenen romaanse doopvont.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Jan de Doper [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8651 (Geraadpleegd op 28-05-2020)