Beschermd monument

Hoeve Ferme de la sucrerie

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden

ID
9114
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9114

Besluiten

Munkboshoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1493

Beschrijving

De hoeve Ferme de la sucrerie, een voormalige suikerfabriek, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Ferme de la sucrerie

Munkbosstraat 12 (Zottegem)
Een van de drie grote hoeven, de zogenaamde Munkboshoeven die eertijds samen met de nabij gelegen hoeve op het grondgebied Dikkelvenne de zogenaamde Ferme de la distillerie, deel uitmaakten van het bezit van de abdij van Ninove. Suikerfabriek van de 19de eeuw. Heden semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken, uit de 18de en de 19de eeuw, gegroepeerd op de drie zijden van een rechthoekig, deels gekasseid erf met linde- en fruitbomen.