Beschermd monument

Hoeve Ferme de la sucrerie

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden
ID: 9114   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9114

Besluiten

Munkboshoeven
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1493

Beschrijving

De hoeve Ferme de la sucrerie, een voormalige suikerfabriek, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Ferme de la sucrerie

Munkbosstraat 12 (Zottegem)
Heden semi-gesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken (pannen), uit de 18de en de 19de eeuw, gegroepeerd op de drie zijden van een rechthoekig, deels gekasseid erf met linde- en fruitbomen.