Beschermd monument

Gildehuis De Keyzer

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden
ID: 912   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/912

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

Het huis De Keyzer, de voormalige vergaderplaats van de Sint-Sebastiaan Schuttersgilde, is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gildehuis De Keyzer

Grote Markt 24 (Diest)
Voormalig huis van de Sint-Sebastiaan Schuttersgilde. Renaissance dwarshuis met twee verdiepingen, door middel van fraaie, gecontourneerde muurankers gedateerd 1616.