Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteeldomein de Blondel de Beauregard

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
9164
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9164

Besluiten

Kasteel de Blondel de Beauregard
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1977  ID: 1133

Beschrijving

Het kasteeldomein de Blondel de Beauregard is beschermd als landschap.Waarden

De omgeving van het kasteel de Blondel de Beauregard is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Blondel de Beauregard

Edingseweg 440, 434A-B, 436A-B, 438A-B (Geraardsbergen)
Uitgestrekt domein met hoge bakstenen ommuring met hekken tussen pijlers met Toscaanse pilasters, die de straat aflijnen. Zuidelijke inrijpoort met zijvleugels gelegen op de hoek, en kasteel met centrale toegangstoren ertegenover, oranjerie ten westen, paardenstal ten oosten en grote noordelijke visvijver.


Markvallei stroomafwaarts Galmaarden

Galmaarden (Galmaarden), Moerbeke, Overboelare, Viane (Geraardsbergen)
De Markvallei situeert zicht ten zuiden van Geraardsbergen. Hydrografisch behoort de vallei tot het bekken van de Dender. Ze ligt in een zachtgolvend leem- en zandleemgebied. Ondanks de rechttrekking van de Mark in de jaren 1970 loopt in de vallei nog een oud meanderend systeem dat in het centrum van de bedding 150 tot 200 meter breed is. De Markvallei is een natuur- en reservaatsgebied en is grotendeels onbebouwd. Het bodemgebruik in de Markvallei is voornamelijk op land- en bosbouw gericht. Hooilanden bedekken een grote oppervlakte langs de Mark. Bosbouw komt voornamelijk voor onder de vorm van hakhoutpercelen en strookvormige populierenaanplanten.