Classicistisch herenhuis

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Steendam
Locatie Steendam 29 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/438.1
  • 4.01/44021/980.1
  • OO001102

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Classicistisch herenhuis

Steendam 27-29, Gent (Oost-Vlaanderen)

Classicistisch herenhuis volgens bouwaanvraag in 1777 gebouwd voor de prelaat van de abdij van Baudeloo op de grond van het vernietigde klooster van de Engelse paters Jezuïeten (afgeschaft in 1773); van begin 19de eeuw tot 1845 Bisschoppelijk Paleis en thans Sint-Lievenscollege.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het classicistisch herenhuis uit 1777, aan de Steendam.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het huis als volgt:
"- de historische waarde als classicistisch huis gebouwd in 1777 door de prelaat van de abdij van Baudeloo op de plaats van het vernietigde klooster van de Engelse paters Jezuïeten; dat van 1807 tot 1845 dienst deed als bisschoppelijk paleis en daarna ingericht werd als school en hoort thans bij het Sint-Lievenscollege."
"- de historische en artistieke waarde als 18de-eeuws herenhuis met markante voor- en achtergevel met karakteristieke rondboogvormige benedenvensters, kolossale Korintische pilasters op de bovenbouw en een bekronend driehoekig fronton."
"- de artistieke waarde van het behouden interieur met kelders, 18de-eeuwse schouwen en stucplafonds, een indrukwekkend trappenhuis en een 19de-eeuwse kapel op de bovenverdieping."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.