Beschermd monument

Herenhuis Hotel Faligan

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

ID: 9198   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9198

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-1990  ID: 2364

Beschrijving

De bescherming omvat het Hotel Faligan, meer bepaald het hoofdgebouw aan de Kouter, het koetshuis aan de zijde van de Universiteitstraat en de geplaveide binnenplaats.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het hoofd- en achterbouw van het Hotel Faligan met inbegrip van de geplaveide binnenplaats als volgt:
"- de historische waarde als één der merkwaardigste 18de-eeuwse hotels gebouwd voor Hector Faligan, heer d'Aubuisson in 1755 op de plaats van een ouder 'steen', en sedert 1804 zetel van de letterkundige kring 'Club des nobles'."
"- de artistieke waarde als het fraaiste voorbeeld van de Gentse rococo-architectuur gebouwd in 1755 met prachtige geveldecoratie, een uniek interieur met een 18de-eeuws trappenhuis en verscheidene interessante salons met onder meer schilderingen van vermoedelijk P.N. Van Reysschoot."
"- de artistieke waarde als koetshuis opgetrokken in een gelijkaardige rococostijl als het hoofdgebouw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).


Waarden

Het huis, meer bepaald het hoofd- en achtergebouw van het huis zogenaamd Hotel Faligan met inbegrip van de geplaveide binnenplaats, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis Hotel Falligan

Kouter 172 (Gent)
Hoofd- en bijgebouwen in rococostijl, ingeplant op een rechthoekige plattegrond met een vierkante binnenplaats, die aan de noordzijde afgesloten is door middel van een fraai uitgewerkte muur met inrijpoort en stallen. Het complex werd in opdracht van de heer Hector Falligan, Heer d'Aubuisson, in 1755 gebouwd.