Herenhuis Hotel Faligan

Beschermd monument van 26-03-1990 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Kouter
Locatie Kouter 172 (Gent)
Alternatieve naam Club des Nobles

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/410.1
  • 4.01/44021/963.1
  • OO001082

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis Hotel Falligan

Kouter 172, Gent (Oost-Vlaanderen)

Hoofd- en bijgebouwen in rococostijl, ingeplant op een rechthoekige plattegrond met een vierkante binnenplaats, die aan de zuidzijde afgesloten is door middel van een fraai uitgewerkte muur met inrijpoort en stallen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het Hotel Faligan, meer bepaald het hoofdgebouw aan de Kouter, het koetshuis aan de zijde van de Universiteitstraat en de geplaveide binnenplaats.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van het hoofd- en achterbouw van het Hotel Faligan met inbegrip van de geplaveide binnenplaats als volgt:
"- de historische waarde als één der merkwaardigste 18de-eeuwse hotels gebouwd voor Hector Faligan, heer d'Aubuisson in 1755 op de plaats van een ouder 'steen', en sedert 1804 zetel van de letterkundige kring 'Club des nobles'."
"- de artistieke waarde als het fraaiste voorbeeld van de Gentse rococo-architectuur gebouwd in 1755 met prachtige geveldecoratie, een uniek interieur met een 18de-eeuws trappenhuis en verscheidene interessante salons met onder meer schilderingen van vermoedelijk P.N. Van Reysschoot."
"- de artistieke waarde als koetshuis opgetrokken in een gelijkaardige rococostijl als het hoofdgebouw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000810, 18de-eeuwse hotels (VAN DEN BOSSCHE H., 1990).

Waarden

Het huis, meer bepaald het hoofd- en achtergebouw van het huis zogenaamd Hotel Faligan met inbegrip van de geplaveide binnenplaats, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.