Kasseiweg Oude Kwaremont: onderdeel

Beschermd monument van 24-10-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kluisbergen
Deelgemeente Kwaremont
Straat Keuzelingsstraat, Schilderstraat, Ommegangstraat
Locatie Keuzelingsstraat, Ommegangstraat, Schilderstraat (Kluisbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45060/113.1
  • 4.01/45060/114.1
  • 4.01/45060/115.1
  • 4.01/45060/161.1
  • 4.01/45060/169.1
  • OO001783
  • OO001784
  • OO001785

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasseiweg Oude Kwaremont

Ommegangstraat zonder nummer, Schilderstraat zonder nummer, Keuzelingsstraat zonder nummer, Broektestraat zonder nummer, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)

Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

De kasseiweg 'Oude Kwaremont' is in twee delen beschermd als monument. Deze uitbreiding dateert van 24 oktober 1995 en omvat de Keuzelingsstraat en delen van de Schilderstraat en Ommegangstraat.

De eerste bescherming dateert van 30 maart 1995 en omvat de Broektestraat en grote delen van de Schilderstraat en Ommegangstraat.

Waarden

De 'Oude Kwaremont' (Ommegangstraat, Broektestraat en Schilderstraat, Uitbreiding: Ommegangstraat, Keuzelingstraat en Schilderstraat) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde, wetenschappelijke waarde


deze kasseiwegen getuigen van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken meer bepaald de wegenbouw en dit vanaf de 18de eeuw. Om industieel-archeologische redenen kunnen de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording belangrijk zijn,
de wegbermen zijn ten gevolge van de afwisseling in een aantal opeenvolgende geologische lagen en door microklimatologische verschillen merkwaardige mini-natuurreservaten,
ten gevolge van een eeuwenlang proces ontstonden, ten gevolge van erosie, wegen die zich in het landschap aftekenden als holle of terras weg. Teneinde verdere erosie tegen te gaan werden ze gekasseid,
de zeldzaam wordende kasseiwegen zijn voor zuidoost-Vlaanderen zeer karakteristiek en bezitten er een belangrijke landschappelijke waarde. Zij geven deze streek een echt en onvervalst karakter,
de kasseiwegen zijn door menig wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.