Kasseiweg Oude Kwaremont

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kluisbergen
Deelgemeente Kwaremont
Straat Ommegangstraat, Schilderstraat, Keuzelingsstraat, Broektestraat
Locatie Ommegangstraat zonder nummer, Schilderstraat zonder nummer, Keuzelingsstraat zonder nummer, Broektestraat zonder nummer, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie databank beschermde monumenten 2008 (synchronisaties: 05-06-2008 - 31-12-2008).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg Oude Kwaremont

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kasseiweg Oude Kwaremont: onderdeel
gelegen te Broektestraat, Ommegangstraat, Schilderstraat (Kluisbergen)

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-1995.

omvat de bescherming als monument Kasseiweg Oude Kwaremont: onderdeel
gelegen te Keuzelingsstraat, Ommegangstraat, Schilderstraat (Kluisbergen)

Deze bescherming is geldig sinds 24-10-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kwaremont

Deze bescherming is geldig sinds 20-04-1982.

Beknopte karakterisering

Typologiekasseiwegen

Beschrijving

Deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van belang.

Deze kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella, tijdens het begin van de 17de eeuw werden de straten in de steden geplaveid. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd.

De zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zeer karakteristiek en geven aan het landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter.

Bron: Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000954, Kasseiwegen in Oost-Vlaanderen

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Kwaremont

Broektestraat, Keuzelingsstraat, Kwaremontplein, Ommegangstraat, Ronse Baan, Schilderstraat (Kluisbergen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Keuzelingsstraat

Keuzelingsstraat (Kluisbergen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ommegangstraat

Ommegangstraat (Kluisbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.