Beschermd monument

Tumulus

Beschermd monument van tot heden

ID
9277
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9277

Besluiten

Tumulus en omgeving
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5646

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Romeinse tumulus van Vechmaal. De tumulus is beschermd sinds 21/08/1979. In 2014 werd een administratieve fout in het besluit rechtgezet.Waarden

De tumulus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tumulus van Vechmaal

Horpmaal, Vechmaal (Heers)
Deze Romeinse tumulus met een diameter van 18-20 meter bevindt zich op de grens tussen Horpmaal en Vechmaal