Tumulus

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Horpmaal
Straat
Locatie Horpmaal (Heers)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73022/109.1
  • OL001074

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Tumulus van Vechmaal

Horpmaal, Vechmaal (Heers)

Deze Romeinse tumulus met een diameter van 18-20 meter bevindt zich op de grens tussen Horpmaal en Vechmaal

Beknopte karakterisering

Typologietumuli
DateringRomeinse tijd

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Romeinse tumulus van Vechmaal. De tumulus is beschermd sinds 21/08/1979. In 2014 werd een administratieve fout in het besluit rechtgezet.

Waarden

De tumulus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.