Beschermd monument

Kasteel van Wissekerke: beuken en plataan

Beschermd monument van 19-12-2014 tot heden

ID: 9286   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9286

Besluiten

Beuken en plataan
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5644

Beschrijving

De zeven beuken en één plataan langs de Dreef naar het Kasteel van Wissekerke te Bazel zijn beschermd als monument bij ministerieel besluit van 3 juli 1981. Deze bescherming werd gewijzigd bij ministerieel besluit van 5 september 1985 en van 19 december 2014.

Bij deze wijziging werd het aantal beschermde beuken van zeven herleid tot drie. Dit besluit werd gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 december 2014. Bij deze wijziging werd een administratieve fout in het eerste wijzigingsbesluit gecorrigeerd.Waarden

Drie beuken en één plataan zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Lindendreef bij Kasteel van Wissekerke

Bazel (Kruibeke)
De circa 600 meter lange kasteeldreef bij het Kasteel van Wissekerke te Bazel is een noord-zuid georiënteerde dreef die hoofdzakelijk uit lindes bestaat en de Lange Gaanweg verbindt met de Kemphoekstraat.