Lindendreef bij Kasteel van Wissekerke

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruibeke
Deelgemeente Bazel
Straat
Locatie Bazel (Kruibeke)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

omvat de bescherming als monument Kasteel van Wissekerke: beuken en plataan
gelegen te Bazel (Kruibeke)

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-2014.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Bazel

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beknopte karakterisering

Typologiedreven, opgaande bomen
Contextkasteeldomeinen
SoortFagus sylvatica (gewone beuk), Platanus hispanica (x) (gewone plataan, Platanus acerifolia (x)), Tilia europaea (x) (Hollandse linde), Tilia platyphyllos (zomerlinde, grootbladige linde)

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (03-03-2010)

Lengte 7,5 m
Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 337 cm
Aantal 148 st
Aantal rijen 2 st

Beschrijving

De circa 600 meter lange kasteeldreef bij het Kasteel van Wissekerke te Bazel is een noord-zuid georiënteerde dreef die de Lange Gaanweg verbindt met de Kemphoekstraat. De dreef is reeds duidelijk herkenbaar op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778).

De beplanting bestaat hoofdzakelijk uit zomerlinde (Tilia platyphyllos) met inboeting van Hollandse linde (Tilia x europaea). De zwaarste omtrek bedraagt 3,37 meter. Bij het begin van de westelijke lijnaanplanting, ter hoogte van het kasteel, staan drie beuken (Fagus sylvatica) met stamomtrekken van 2,33, 3,75 en 4,20 meter. De oostelijke lijnaanplanting begint aan de kasteelzijde met een plataan (Platanus x hispanica) met een stamomtrek van 4,18 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2010).

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000648, Dorpskom, Oud Hospitaal, Groenhof, Geelhof, 7 beuken, 1 plataan, Klein Kasteel, ijzeren hangbrug, duiventoren, kasteel van Wissekerke, poortgebouw, De Eenhoorn en huis Hoogstraat 38, advies KCML (1981).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • VAN DER LINDEN G. 2010: Terreinbezoek Kasteeldreef Wissekerke (terreinbezoek op 03 maart 2010).

Bron: -

Auteurs: Cox, Lise; Demey, Anthony & Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Bazel

Broedersstraat, Dorpstraat, Eendenlaan, Fazantenlaan, Hazenpad, Joris D'Hondtstraat, Kemphoekstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.