Station Zandbergen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 20-06-1991 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Geraardsbergen
Deelgemeente Zandbergen
Straat Jan De Coomanstraat
Locatie Jan De Coomanstraat 52, Jan De Coomanstraat 53 (Geraardsbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/41018/106.1
  • 4.02/41018/118.1
  • OO002574

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Station Zandbergen met omgeving

Jan De Coomanstraat 52, 53-55 (Geraardsbergen)

Het dorpsgezicht omvat het station van Zandbergen met haar onmiddellijke omgeving.

Is de omvattende bescherming van

Personeelswoning en wachthuis

Jan De Coomanstraat 52, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Woning van de stationschef aan de overzijde. Langsheen de spoorlijn, richting Aalst, nog een standaardwachthuisje van het type Belgische Staat en overbrugging in baksteen en natuursteen over een waterloop.

Station Zandbergen

Jan De Coomanstraat 53, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

Behoort tot het landelijke type uit de tweede helft van de 19de eeuw ontworpen door architect J.P. Cluysenaer voor de spoorlijn Dender/Waas.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het station van Zandbergen met zijn onmiddellijke omgeving waaronder de woning van de stationschef en het wachthuisje.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De omgeving van het station is beschermd als dorpsgezicht omwille van de industrieel-archeologische waarde als spoorwegsite en met een overbrugging in baksteen en natuursteen over een waterloop.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, DO000816, NMBS-station Zandbergen, beschermingsdossier (DE SCHEPPER J., 1991).

Waarden

Het station NMBS met omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

historische waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.