Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Wel Tevreden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93767
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93767

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het zogenaamde Hotel Elim, voorheen gekend als Villa Wel Tevreden, is een neoclassicistisch herenhuis dat omstreeks 1883 gebouwd werd door toenmalige notaris-burgemeester J.-E. De Beer.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Wel Tevreden

Dorpsstraat 30 (Horebeke)
Het zogenaamde Hotel Elim, voorheen gekend als Villa Wel Tevreden, is een neoclassicistisch herenhuis dat omstreeks 1883 gebouwd werd door toenmalige notaris-burgemeester J.-E. De Beer.