Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Olieslagerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 93785   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93785

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige olieslagerij, in kern opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, na een brand in 1891 deels verhoogd met drie bouwlagen en omgevormd tot textielfabriek (koorden, wieken, linten).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Olieslagerij

Prosper Thuysbaertlaan 10 (Lokeren)
Voormalige olieslagerij, in kern opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw, na een brand in 1891 deels verhoogd met drie bouwlagen en omgevormd tot textielfabriek.