Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
93831
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93831

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrijstaande oudere villa in beboomde tuin omgeven door een hoge taxushaag en fraai groen- en witgeschilderd ijzeren hek in de as van de voordeur. Ingeplant op een afgerond hoekperceel ten zuiden van de Dries.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Hulst 44 (Wichelen)
Vrijstaande oudere villa in beboomde tuin omgeven door een hoge taxushaag en fraai groen- en witgeschilderd ijzeren hek in de as van de voordeur. Volgens vergelijkende kaart- en kadastergegevens teruggaand op een oudere hoeve uit 1884 en in 1929 herbouwd tot huidig volume.