Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huishoudschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
93972
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/93972

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige huishoudschool van 1926 naar ontwerp van architect J. Colpaert, aansluitend bij de lagere school. Neotraditioneel bakstenen gebouw van vier traveeën en één bouwlaag met centraal dakvenster van twee traveeën met tuitgevelbekroning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huishoudschool

Hofstraat 14 (Oudenaarde)
Huishoudschool van 1926 naar ontwerp van architect J. Colpaert, aansluitend bij de lagere school. Neotraditioneel bakstenen gebouw van vier traveeën en één bouwlaag met centraal dakvenster van twee traveeën met tuitgevelbekroning.