Beschermd monument

Domein Egmontkasteel: 18de-eeuwse hellende toegang en muur

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID: 9398   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9398

Besluiten

Egmontkasteel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2258

Beschrijving

De 18de-eeuwse hellende toegang en de aansluitende oude muur zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werd gemotiveerd: als overblijfsel van de middeleeuwse burcht.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000789, Egmontkasteel, advies KCML (1987).


Waarden

De 18de-eeuwse hellende toegang met aansluitend de oude muur, palend aan de woning van de bewaker, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Egmontkasteel

Heldenlaan 92 (Zottegem)
De in oorsprong middeleeuwse burcht maakte deel uit van een uitgebreide vestinggordel tussen de gebieden behorend aan de Franse kroon en het Duitse Keizerrijk. Het latere 16de-eeuwse kasteel, dat in de loop van de 18de en 19de eeuw gedeeltelijk werd getransformeerd, wordt omgeven door een park met onder andere een oude beuk en twee taxussen als relict van de tuinaanleg.