Beschermd monument

Domein Egmontkasteel: bovengrondse en ondergrondse overblijfselen

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID: 9406   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9406

Besluiten

Egmontkasteel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2258

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de bovengrondse zowel als ondergrondse overblijfselen van de ringmuur van de vroegere burcht, het (later aangelegde) park en de restant van de kolom met kapiteel van de verdwenen oostelijke galerij.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en archeologische waarde als volgt werd gemotiveerd: overblijfselen van de middeleeuwse burcht met brug en verdwenen inkompoort, gedempte wal, verdwenen noordvleugel en restant van de galerij van de oostvleugel.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000789, Egmontkasteel, advies KCML (1987).


Waarden

De bovengrondse zowel als ondergrondse overblijfselen van de ringmuur van de vroegere burcht alsmede het (later aangelegde) park en de restant van de kolom met kapiteel van de verdwenen oostelijke galerij zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Egmontkasteel

Heldenlaan 92 (Zottegem)
De in oorsprong middeleeuwse burcht maakte deel uit van een uitgebreide vestinggordel tussen de gebieden behorend aan de Franse kroon en het Duitse Keizerrijk. Het latere 16de-eeuwse kasteel, dat in de loop van de 18de en 19de eeuw gedeeltelijk werd getransformeerd, wordt omgeven door een park met onder andere een oude beuk en twee taxussen als relict van de tuinaanleg.