Beschermd monument

Domein Egmontkasteel: beuk en taxussen

Beschermd monument van tot (gedeeltelijke opheffing)

De rechtsgeldigheid van dit aanduidingsobject is niet meer actueel.
ID
9408
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9408

Besluiten

Domein Egmontkasteel: beuk en taxussen, meer bepaald de beuk
definitieve opheffingsbesluiten: 28-02-2024  ID: 15300

Domein Egmontkasteel: beuk en taxussen, meer bepaald de beuk
voorlopige opheffingsbesluiten: 16-10-2023  ID: 15198

Egmontkasteel
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2258

Beschrijving

De oude beuk bij de noordoosthoek van de kasteelvleugel en de twee taxussen langsheen de ringmuur van de vroegere burcht waren beschermd als monument.

Op 16 oktober 2023 werd de bescherming als monument van de oude beuk voorlopig en op 28 februari 2024 definitief opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan. Op 25 januari 1990 is de beuk omgevallen tijdens een storm. De beuk is verdwenen en werd niet vervangen. De twee taxussen langsheen de ringmuur van de vroegere burcht blijven beschermd als monument. Deze fiche toont de situatie voor de gedeeltelijke opheffing. De situatie na de gedeeltelijke opheffing raadpleeg je hier.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht in 1987 een advies uit waarbij de historische waarde als volgt werd gemotiveerd: als overblijfsel van de tuinaanleg nadat de gracht van de middeleeuwse burcht was gedempt.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000789, Egmontkasteel, advies KCML (1987).


Waarden

De oude beuk bij de noordoosthoek van de kasteelvleugel en de twee taxussen langsheen de ringmuur van de vroegere burcht waren beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Domein Egmontkasteel

Heldenlaan 92 (Zottegem)
De in oorsprong middeleeuwse burcht maakte deel uit van een uitgebreide vestinggordel tussen de gebieden behorend aan de Franse kroon en het Duitse Keizerrijk. Het latere 16de-eeuwse kasteel, dat in de loop van de 18de en 19de eeuw gedeeltelijk werd getransformeerd, wordt omgeven door een park met onder andere een oude beuk en twee taxussen als relict van de tuinaanleg.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.