Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Olsene

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 94570   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/94570

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht en bevindt zich tussen de Grote Steenweg, Terwallenstraat, Rijwegstraat en Stapweg. Het domein omvat ten noorden een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver met serpentine ten westen en een neerhof met vroegere paardenstallen en hondenkennel ten oosten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Domein Kasteel van Olsene

Grote Steenweg 19-23, 19A (Zulte)
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.


Is de omvattende vaststelling van

Gemengde dreef bij Kasteel van Olsene

Kasteelstraat zonder nummer, Rijksweg zonder nummer (Zulte)
De kasteeldreef van Olsene werd reeds op de Ferrariskaart (ca. 1775) weergegeven. Ze vertrekt bij de poortgebouwen van het kasteel aan de Grote Steenweg en loopt achthonderd meter ver in noordnoordwestelijke richting. De dreef stopt bij het langgestrekt hoevetje langs de Rotsstraat en komt voorbij het Bedevaartsoord Olsene Rotse. Het is in hoofdzaak een dreef met opgaande zomereiken uit de eerste aanwezige plantgeneratie, die werd aangevuld met bruine en gewone beuk, hier en daar een esdoorn, een enkele plataan en Amerikaanse eik. Op de zandige schrale bodem zijn er zaailingen van esdoorn, berk, Amerikaanse vogelkers, lijsterbes en sporkehout.