Persoon

Minard, Louis

ID
3682
URI
https://id.erfgoed.net/personen/3682

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Arbeiderswoningen

Stoppelstraat 4-8 (Gent)
Rijhuizen van twee bouwlagen onder zadeldaken, in kern vermoedelijk opklimmend tot 17de of 18de eeuw. Huidige bepleisterde en geschilderde lijstgevel van in totaal acht traveeën werd volgens bouwaanvraag gebouwd in opdracht van architect L. Minard in 1838.


Architectenwoning Louis Minard

Grote Huidevettershoek 8 (Gent)
Voormalig Huis Minard, sinds 1902 Vrijmetselaarstempel. Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, gebouwd naar ontwerp van de bouwheer, architect Louis Minard, rond 1846. Voorgevel opgevat als een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand. Uitgewerkt interieur op de gelijkvloerse verdieping naar ontwerp van Minard in neogotische en neoromaanse stijl. Achterbouw uitziend op de Korianderstraat, gebouwd in opdracht van de "Société civile - La Liberté" als "temple maçonique", met een gesloten bakstenen gevel gebouwd in 1902 naar ontwerp van Ferdinand Dierkens.


Brouwerswoning en brouwerij Bosteels

Hanenstraat 2, Kerkstraat 92-94 (Buggenhout)
De hoek van de Kerkstraat met de huidige Hanenstraat aan de rand van de dorpskom van Buggenhout wordt sinds het midden van de 19de eeuw gedomineerd door de brouwerijgebouwen van de familie Bosteels.


Burgerhuis in empirestijl

Savaanstraat 5 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met pannen zadeldak; bepleisterde lijstgevel in empirestijl deel uitmakend van een grotere gevelwand naar ontwerp van Louis Minard van 1829. Bel-etage gemarkeerd door sluitstenen met verwerking van vrouwenhoofdjes.


Burgerhuis ontworpen door L. Minard

Sint-Pietersnieuwstraat 87 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, volgens archiefstukken van 1827 en naar ontwerp van architect L. Minard.


Burgerhuizen

Annonciadenstraat 21-23 (Gent)
Burgerhuizen gebouwd op de plaats van het voormalige annonciadenklooster. Burgerhuizen van drie bouwlagen onder pannendak. Lijstgevel van zes traveeën met twee hoekrisalieten verbouwd in opdracht van architect L. Minard in 1838.


Directeurswoning Fiévé-Dutry

Dok-Noord 2 (Gent)
Directeurswoning van de voormalige stoomhoutzagerij Fiévé-Dutry. Het herenhuis uit 1848 behoort tot de oudste nog bewaarde bebouwing aan het Handelsdok en is het enige restant van een groot bedrijvencomplex dat zich uitstrekte ten noorden van de woning. Het pand werd, samen met een eerste magazijn, opgetrokken voor Isidore Fiévé-Dutry en is vermoedelijk ontworpen door Louis Minard (1801-1875) en bezit een rijke en gaaf bewaarde interieurafwerking.


Domein Kasteel van Uitbergen

Moleneindestraat 27-31 (Berlare)
Het kasteel van Uitbergen is een voorbeeld van een minstens tot de 16de eeuw opklimmende omwalde hoeve, die in de loop van de 18de eeuw evolueerde naar een zelfbedruipende omwalde buitenplaats met aangelegd park als eigendom van adellijke families. De verdere evolutie gedurende de 19de eeuw toont een verschuiving van functie als zomerresidentie naar een kasteel met permanente bewoning. Deze evolutie ging steeds gepaard met verbouwingen en uitbreidingen aan het domein, waardoor de buitenplaats onder de families de Kerchove d’Ousselghem, van den Steen de Jehay en Visart de Bocarmé evolueerde tot een kasteel met neoclassicitisch voorkomen volgens het "entre cour et jardin"-principe, met zeer waardevolle landschappelijke parkaanleg en bijkomende aanhorigheden zoals de conciërge- en hovenierswoning.


Domein van het Rood Kasteel

Diestsesteenweg 27-29, 27A-C (Lubbeek)
Eclectisch-neogotisch ­kasteeltje met bijgebouwen uit het derde kwart van de 19de eeuw omgeven door park van circa 8 hectare met twee vijvers, aangelegd in landschappelijke stijl in 1860-1870; vormt min of meer een geheel met het kasteeldomein van Linden (de Beauffort ); verschillende zeldzame en oude bomen.


Domein Vlaanderenland

Broekstraat 13-14 (Deinze)
Oud omgracht domein; een jonge eikendreef leidt naar ijzeren hek tussen witgeschilderde bakstenen pijlers met bolbekroning en een tweede ijzeren hek tussen arduinen pijlers met lancetbekroning. Woonhuis, van nu zeven traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak. Ertegenover, vroeger wagenhuis. Ernaast, naar de straatzijde toe, landelijk huisje in dezelfde stijl. Aan de straatkant over de gracht, neogotisch arduinen kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw uit 1860.


Dorpsschool

Vosselaredorp 68 (Deinze)
Gebouwd als dorpsschooltje in 1864 naar ontwerp van architect Louis Minard in opdracht van de kasteelbewoners, later gebruikt als gemeentehuis.


Gedesaffecteerde parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martensplein 9-10 (Ronse)
Kerk in lokale gotische baksteenstijl uit de 15de eeuw,. Vierkante westtoren met kenmerkende achthoekige bekroning, tweebeukige hallenkerk en drie zuidelijke kapellen. Als gevolg van de bevolkingstoename eind 18de eeuw uitbreiding met een derde zuidbeuk in plaats van kapellen in 1807 en bouw in 1829 van een imposant transept en onderkelderd koor met sacristie en vergaderzaaltje in strenge classicistische stijl volgens plannen van architect L. Roelandt.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

La Salettestraat 20, 20A (Maarkedal)
Voormalige gemeenteschool en onderwijzerswoning met achterliggende tuin, ten westen palend aan het kerkhof. Opgevat als pendant van de pastorie en aanvankelijk met zelfde voorgevel. Bewaarde plannen van 1851 van architect L. Minard (Gent).


Herenhuis met empirevoorgevel

Kattestraat 31 (Oudenaarde)
Imposant herenhuis met empirevoorgevel van acht traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak en haaks schilddak, volgens bouwplan herbouwd in 1830. Volgens archiefdocumenten gevel, derde verdieping en inwendig verbouwd door de Gentse architect L. Minard in 1831, met behouden oudere, voornamelijk 18de-eeuwse kern. Bepleisterde en geschilderde lijstgevel met gemarkeerd linker zijrisaliet met monumentale koetspoort. Links en rechts achteraan, bureelgebouw en dienstgebouwen van één bouwlaag in cottagestijl aangepast circa 1930 naar ontwerp van architect A. Van Ommeslaeghe.


Herenhuis ontworpen door L. Minard

Keizer Karelstraat 126-128, 128A (Gent)
Ruim herenhuis vanouds opgesplitst in twee woningen. Neoclassicistische lijstgevel op arduinen plint met negen traveeën en drie bouwlagen afgedekt met zadeldak; daterend van 1851 gebouwd in opdracht van en naar ontwerp van architect L. Minard.


Hoekhuis in empire-stijl

Koestraat 48-52, Vogelmarkt 2 (Gent)
Ruim hoekhuis in empire-stijl van drie bouwlagen, onder schilddak, van 1828 naar ontwerp van architect Minard, opgetrokken op de plaats van de in puin gevallen zogenaamd Kleine Ameede. Twee bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels van vier traveeën opgebouwd in spiegelbeeld.


Hoekhuis in empirestijl

Bij Sint-Jacobs 15 (Gent)
Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een zadeldak. Empirewoning in 1826 door Minard gebouwd voor M.P. Godefroy. Bepleisterde voorgevel van vijf traveeën. Vooruitspringend zijrisaliet van twee traveeën wordt bekroond met een driehoekig fronton voorzien van een oculus. Zijgevel met vijf traveeën.


Hoekhuis ontworpen door L. Minard

Abrahamstraat 2-4, Prinsenhof 1-3 (Gent)
Typisch hoekhuis van drie verdiepingen uit de eerste helft van de 19de eeuw. Gevelsteen in plint met vermelding met vermelding van eigenaar I.B. Vanderbeken-De Block, architect L. Minard en bouwjaar 1829, zie ook bouwaanvragen van 1828 en 1829. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van in totaal vijftien traveeën onder zadeldak en voorzien van een afgeronde hoekpartij onder halve kegelvormige spits. Houten winkelpui aan de zijde van Prinsenhof.


Kasteel Hof ten Goede met park

Lokerenbaan 277 (Zele)
Hof ten Goede gaat terug op een rechthoekige omgrachte site met kasteel ingeplant aan de noordzijde, en aansluitend park in landschappelijke stijl ten zuiden. Onder Eugène van Meldert werd het historische kasteel omstreeks 1840-1844 verbouwd tot een buitenverblijf en werden nieuwe dienstgebouwen met stallen, koetsierswoning en koetshuis gebouwd, beide in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard. Het landhuis bewaart elementen van vroegere bouwfases, zoals aan de noordoosthoek een rechthoekig aanbouwsel, restant van het oude kasteeltje, mogelijk deels opklimmend tot de 16de eeuw.


Kasteel Rotsart de Hertaing

Fraterstraat 212 (Merelbeke)
Domein met loofbomen ten zuiden van de ringvaart en ten noorden van de autoweg E40. Huidig rechthoekig neoclassicistisch kasteel met jaartal 1774. resulterend uit een vergroting en aanpassing van de bestaande buitenplaats in midden 19de eeuw waarschijnlijk naar ontwerp van architect L. Minard. Dubbelhuis van negen traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder snijdende schilddaken.


Kasteel van Opdorp met park

Vekenstraat 1 (Buggenhout)
Huidig kasteeldomein met deels behouden landschapspark met vijver, gerestaureerde ijskelder en ijzeren boogbrugje met ijzeren toegangshek aan gemetste pijlers aan het begin van de Vekenstraat. In 1887 werd het oude kasteel volledig gesloopt en ongeveer op dezelfde plaats werd een volledig nieuw kasteel opgetrokken. Kasteel op rechthoekige plattegrond met eclectisch hoofdvolume van zeven traveeën en drie bouwlagen.


Kasteel Vilain XIIII

Wegvoeringstraat 63 (Wetteren)
Het kasteel Vilain XIIII werd gebouwd door burggraaf Charles Hippolyte Vilain XIIII, burgemeester van Wetteren van 1822 tot 1873. In 1822 gaf de burggraaf aan de gemeentearchitect, Adriaan Maenhout, de opdracht om een kasteel met een prestigieuze tuin te ontwerpen. Kasteel en park situeerden zich gedeeltelijk op het talud dat bij de oever steil afdaalt tot de Schelde.


Kasteeldomein Appensvoorde

Koning Leopoldstraat 25-28, 29, Waalken 1 (Lievegem)
Kasteel Appensvoorde werd gebouwd omstreeks 1772 en verbouwd tot het huidige neoclassicistisch kasteeltje in 1844 naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard. Het kasteel en de bijgebouwen zijn ingeplant in een park in landschappelijke stijl met overbrugde vijver, langs de straatkant afgesloten door een muur en hekken.


Kasteeldomein Coppens

Brusselsesteenweg 165 (Melle)
Het kasteeldomein Coppens is sinds 1937 het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw. Het domein van 14 hectare aan de rechter Scheldeoever omvat het vroegere park met oude afgesneden Scheldemeander, nu vijver, het landhuis en de oranjerie van 1833 naar ontwerp van Louis Minard. Binnen deze oude rivierbocht werden bij toevallige en systematische opgravingen resten van een 13de-eeuws klooster aangetroffen.


Kasteeldomein De Klosse

Grotesteenweg-Zuid 22-24 (Gent)
Zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de steenweg toegankelijk via een lange gekasseide beukendreef. Een brug over de wal met smeedijzeren leuningen verleent toegang tot de voortuin en het kasteeltje. Heden classicerend gebouw, naar verluidt op een zolderbalk gedateerd 1845, volgens kadastergegevens van 1847, mogelijk met behoud van een oudere kern. Alleenstaand gebouw op rechthoekige plattegrond met centrale trapezoïdale uitbouw aan de voorzijde. Voorgevel van zeven traveeën met twee en een halve bouwlaag onder schilddak.


Kasteeldomein Genthof

Mandekensstraat 117-121 (Buggenhout)
Voorheen omgracht kasteel gelegen in een uitgestrekt heraangelegd park van 42 hectare met vijvers en deels ommuurde moestuin, toegankelijk via een 500 meter lange eikendreef vanaf de Mandekensstraat. Het landhuis klimt in kern op tot circa 1860; het bijgebouw met voormalige paardenstallen, koetshuis, en conciërgewoning, werd opgericht in 1896. Ten oosten van het kasteel bevindt zich een omgrachte site met hovenierswoning, het 'Kaashof'.


Kasteeldomein Kapellegoed

Sint-Gerolfstraat 32 (Gent)
Het kasteel, waarvan het dienstgebouw midden 19de eeuw aangepast werd door architect Louis Minard in neoclassicistische stijl, ligt in een omgracht park, omgeven door bomenrijen die ook de uitbreiding van het park ten oosten met onder meer de moestuin omheinen. De gronden van het nabij gelegen neerhof zijn aan drie zijden voorzien van walgrachten. Bakstenen ijskelder in het park uit 1857-1858.


Kasteeldomein Puttenhove

Putstraat 26-30 (Gent)
Nog gedeeltelijk omwald kasteel, in archiefstukken reeds vermeld in de 15de eeuw. Kasteel op U-vormige plattegrond volgens een noordwest-zuidoost-as ingeplant op de vroegere grondvesten. Laatclassicistische gevels circa 1840 te dateren en mogelijk beïnvloed door Parijse voorbeelden onder meer door Ludovico Visconti. Voorgevel van negen traveeën en twee en een halve bouwlaag onder snijdende schilddaken met vier achthoekige noktorentjes. Ten zuiden, voormalig neerhof en stallen vermoedelijk samen met de wederopbouw van het kasteel omgevormd tot portierswoningen en koetshuizen, in kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Park in landschappelijke stijl met toegangsdreef.


Kasteeldomein Pycke de ten Aerde

Caritasstraat 43-45, Heidestraat 1 (Melle)
L-vormige buitenplaats vergroot tot een rechthoekig buitenhuis naar ontwerp van architect Louis Minard, 1842 met omgevend park. Dubbelhuis van acht traveeën en twee en een halve bouwlaag, onder schilddak. Kasteelhoeve met hoog rechthoekig gebouw van twee verdiepingen en zeven traveeën onder schilddak, vermoedelijk uit begin 19de eeuw. Koetshuis met paardenstallen van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag, onder schilddak, aanpassing van circa 1875 van een bestaand huis. Ommuurde moestuin met ijzeren toegangshek tussen vierkante bakstenen hekpijlers, beglaasde houten serre op een bakstenen voeting en ijskelder van circa 1860 onder heuvel achter de noordoostelijke kasteelgracht.


Kasteeldomein Rozelaar met dreven

Kasteeldreef 31 (Lochristi)
Rechthoekig omgracht kasteeldomein tussen Rozelaredreef, Stationsstraat en de Ledebeek. Site met walgrachten in oorsprong opklimmend tot de late middeleeuwen. Huidig kasteel als buitenplaats opgericht naar plannen van 1833 naar ontwerp van architect Louis Minard door aanpassing van de vroegere paardenstallen, serre en oranjerie, van 1782-1783.


Kasteeldomein Scheldevelde

Kasteellaan 33-41 (De Pinte)
Deels omgracht kasteel met rechts, gedeeltelijk aangepast 18de-eeuws dienstgebouw en hoeve, omringend park en landerijen met stervormig aangelegde dreven. Monumentaal toegangshek tussen gemetste pijlers met siervaasbekroning en vierkante paviljoentjes. Oorspronkelijk bepleisterd en geschilderd, heden bakstenen gebouw op rechthoekige plattegrond, vijf op vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak.


Kasteeldomein Ter Burcht

Dendermondesteenweg 306 (Destelbergen)
Begin 19de eeuw omvatte het domein een kasteel met park, oranjerie, een kasteelhoeve en paardenstallen. Het eigenlijke kasteel zou naar verluidt tot driemaal toe op dezelfde grondvesten met kelders herbouwd zijn. Witgeschilderde neoclassicerende villa met neo-empire-elementen op de plaats van het vroegere kasteel. Aangebouwde vierkante toren en ten zuiden terras met pergola. Oorspronkelijke oranjerie met vernieuwde zuidgevel voorzien van drie koetspoorten. Omgevend park met meer formele aanleg in de directe nabijheid van het kasteel en aanleg in landschappelijke stijl met vijver, kunstmatig reliëf en slingerende paden in het park.


Kasteeldomein Ter Laecke

Pontstraat 83-85 (Sint-Martens-Latem)
Kasteeltje aan de Leiebocht in een boomrijk park toegankelijk via een smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Huidig neoclassicistisch landhuis daterend van 1841 naar ontwerp van architect L. Minard met latere aanpassingen en behouden kern met overwelfde kelders, minstens uit de 17de eeuw. Links en rechts flankerende vleugels van respectievelijk één en twee bouwlagen onder plat dak. Ten noorden van het kasteel, voormalige stallen en koetshuizen, aangepast begin 20ste eeuw.


Kasteeldomein van Crombrugghe

Kasteeldreef 2-3, 4 (Deinze)
Kasteel met bijhorende dienstgebouwen en oranjerie, gelegen in een groot domein met bos en een aangelegd park en vijver, met de Leernsesteenweg verbonden door een dubbele eiken- en beukendreef. Kasteel: bakstenen gebouw op U-vormige plattegrond, met elf traveeën en twee en een halve bouwlaag naar ontwerp van L. Minard van 1845-47. Koetshuizen en dienstwoning: bakstenen gebouw van negen traveeën en twee bouwlagen naar ontwerp van L. Minard van 1845. Oranjerie: rechthoekig bakstenen gebouw van elf traveeën en één hoge bouwlaag, daterend van circa 1845. Verder nog druivenserres en hovenierswoning.


Kasteeldomein van Olsene

Grote Steenweg 19-23, 19A (Zulte)
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.


Kasteeldomein van Vosselare en neerhof

Meirstraat 7, 13 (Deinze)
Kasteeldomein opklimmend tot midden 14de eeuw. Het landhuis werd verschillende malen heropgebouwd, door architect Louis Minard verbouwd in 1856 en 1873, maar in 1923-1924 volledig heropgebouwd onder Van Herrewege-De Wilde. Sober landhuis van drie bouwlagen onder mansardedak omgeven door . Op een eilandje in de vijver bevindt zich een bakstenen torengebouwtje in gotische stijl. Ten westen van het kasteeldomein neerhof met boerenwoning van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk naar ontwerp van Louis Minard.


Kasteelgoed

Leendreef 19 (Lievegem)
Site teruggaand op het hof van het foncier van de heerlijkheid van Oostwinkel, afhangend van de Oudburg van Gent. Enige architecturale overblijfselen van de kasteelsite zijn de twee oorspronkelijk voor het kasteel tegenover elkaar ingeplante koetshuizen, waarschijnlijk uit eind 18de eeuw.


Landhuis De Potter-Soenens

Tragelstraat 2 (Kaprijke)
Voormalig buitenhuis van J. De Potter-Soenens, gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard in 1842-1846, gedeeltelijk op de plaats van een oudere woning. Neoclassicistische buitenplaats met vierkant grondplan en opbouw van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak.


Minardschouwburg

Korianderstraat 13, Romain Deconinckplein 2 (Gent)
Zo genoemd naar de bouwkundige Louis Minard die op eigen kosten de schouwburg met het koffiehuis oprichtte in 1846. Voorgevel ontworpen door L. Minard volgens bouwaanvraag van 1846: bepleisterde en beschilderde lijstgevel van vijf traveeën met twee en een halve bouwlaag onder schilddak. Heringericht tussen 1905 en 1908 naar ontwerp van architect J.P. Ledoux.


Neoclassicistische villa

Dorp-Oost 17, 17A (Lochristi)
Neoclassicistische villa, volgens archiefstukken van 1828 naar ontwerp van architect Louis Minard. Omringende tuin aan de straat afgesloten door een decoratieve ijzeren afsluiting aan dito hekpijlers en met twee openzwaaiende hekken.


Omwald domein Coudenhof

Deinzestraat 42 (Nazareth)
Het kasteel werd gesloopt in 1974 en vervangen door een landelijke villa verderop in de behouden tuin. De rechthoekige omwalling met toegangsbrug, talrijke dreven en de dienstgebouwen bleven behouden. Langgestrekt bakstenen gebouw van elf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen, daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw. Korfboogpoorten van de vroegere koetshuizen in de derde, vierde en vijfde travee.


Parochiekerk Heilig Kruis met kerkhof

Sint-Kruis-Winkeldorp 67 (Gent)
Oudste vermelding in 1629, doch kern opklimmend tot eind 13de of begin 14de eeuw. Driebeukige hallenkerk met vierkante westtoren, geflankeerd aan de zuidelijke zijde door rond traptorentje en aan de noordelijke zijde een doopkapel in het verlengde van de zijbeuk, een schip van drie traveeën, koor van twee traveeën met zijbeuken. Ommuurd kerkhof omheen de kerk met een collectie aan voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter met kerkhof

Zaffelare-Dorp 8 (Lochristi)
De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare-Dorp binnen een ommuurd kerkhof met enkele opgaande lindes, dat uitgewerkt is met hekpijlers en ijzeren hekken. Het betreft een basilicale kerk met driebeukig schip van zes traveeën met een iets vooruitspringende vierkante toren en met uitgebouwde sacristie tegen de noordelijke zijbeuk.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met kerkhof

Kluizendorpstraat 80A (Evergem)
Oude kerk opklimmend tot 1122, in 1770-1772 heropgebouwd als eenbeukige kerk van vier traveeën. Nadien werd de kerk in 1774 overwelfd, het koor vergroot en de gevel vernieuwd. Nieuwe vergroting in 1844-45 door toevoeging van twee zijbeuken van vier traveeën en nieuwe westtoren onder leiding van architect Louis Minard. Toren heropgetrokken na oorlogsschade in 1953-56 onder leiding van Henri Vaerwyck-Suys. Ommuurd kerkhof ten zuiden van de parochiekerk met een dodenhuisje, calvariekapel en een collectie aan 18de, 19de en 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Marktplein (Evergem)
Eerste parochiekerk vermoedelijk uit de 13de eeuw; meermaals vernield, hersteld en vergroot. In 1940 werd de kerk gedynamiteerd en hersteld, doch in 1951 werd de kerk met uitzondering van het koor afgebroken tot op 3 meter hoogte. In 1953 heropbouw naar ontwerp van architecten Henri Vaerwyck-Suys en Raymond Vaerwyck. Moderne bakstenen kerk van acht traveeën onder zadeldak met hoge vierkante westtoren.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat (Kaprijke)
In 1760 besloot men om met behoud van de oude toren uit de 13de eeuw een nieuwe kerk te bouwen, naar ontwerp van architect Joachim Colin uit Gent. De bouw ervan vond plaats in 1787-1788. De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw van de kerk.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Lozerstraat 16A (Kruisem)
Niet georiënteerd landelijk kerkje van 1844 naar ontwerp van architect Louis Minard, met voortuin afgesloten door lage muur en ijzeren hekken tussen rondgemetste pijlers met siervaasbekroning; achterliggend omhaagd kerkhof.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van La Salette Louise-Marie

La Salettestraat (Maarkedal)
Naar het zuiden georiënteerde plattelandskerk met voornamelijk achterliggend ommuurd kerkhof. Driebeukige kerk van baksteenbouw; aanvankelijk zes traveeën met ingebouwde vierkante toren in de eerste noordelijke travee en koor met driezijdige sluiting tussen lage sacristie en berging, gebouwd volgens bewaarde plannen van 1851, hoogst waarschijnlijk van architect Louis Minard.


Parochiekerk Sint-Adrianus

Adegem-Dorp (Maldegem)
De parochiekerk uit 1849 was oorspronkelijk voorzien van een omringend kerkhof met een ommegang van Sint-Godelieve uit 1897 en werd afgesloten door een bakstenen muur en een monumentaal ijzeren hek van 1867. In 1842 werd de oude kerk gesloopt met uitzondering van de toren en het transept. Er werd een nieuwe, grotere kerk gebouwd onder leiding van de Gentse architect Louis Minard.


Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem)
Pseudohallenkerk uit de eerste helft van de 19de eeuw van vijf traveeën met drie beuken onder één zadeldak met gedeeltelijk uitspringende vierkante westtoren met flankeertorentjes, achthoekige klokkenkamer en naaldspitsbekroning. In het oosten iets smaller koor met driezijdige apsis en twee sacristieën. Huidig uitzicht van na de verbouwings- en herstellingswerken van 1912. Omringend kerkhof, afgesloten door ijzeren hekken tussen gewitte bakstenen pijlers.


Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)
Georiënteerde gotische driebeukige hallenkerk, voornamelijk daterend uit de 15de en 16de eeuw, achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke. Halverwege is de afsluiting onderbroken voor een herdenkingsmonument aan de oorlogsslachtoffers van 1914-18.


Parochiekerk Sint-Gangulfus met kerkhof

Dorp (Oosterzele)
Eerste bidplaats teruggaand tot de kersteningstijd en volgens overlevering gesticht door de Heilige Livinus. De oude kerk zou, na ineenstorting van de toren in 1723, herbouwd zijn in 1724-1726. In het tweede kwart van de 19de eeuw werd een nieuwe kerk opgericht naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard, op de plaats van de oude met behoud van de vroegere kruisingstoren in de nieuwe voorgevel; de kerk werd nu naar het westen in plaats van naar het oosten georiënteerd. Eenvoudige driebeukige hallenkerk met gedeeltelijk ingebouwde oosttoren. Grotendeels geruimde, deels ommuurde L-vormige begraafplaats.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Markt 1000 (Wetteren)
Nieuwe kerk van 1967 naar ontwerp van Louis Minard. Driebeukige basilicale kerk in eclectische stijl met een lengte van acht traveeën, uitlopend op een ronde apsis. De westtoren met vierkant grondplan is de module voor de kerk. De bakstenen kerk wordt geaccentueerd met een plint, raamomlijstingen en monelen in hardsteen en zandstenen hoek- en raamblokken.


Parochiekerk Sint-Ghislenus

Waarschootdorp (Lievegem)
Tijdens oudejaarsnacht 2001-2002 werd de kerk door een moedwillige brandstichting geteisterd waardoor ze nagenoeg volledig vernield werd. Enkel de kerktoren en een deel van de zijbeuk is blijven staan.


Parochiekerk Sint-Martinus

Burstdorp (Erpe-Mere)
Eenvoudige neogotische pseudobasilicale kerk met ommuurd tuintje en parking. Oudste vermelding van de kerk in 1117: huidige kerk van 1852-1855 naar ontwerp van architect Louis Minard. De plattegrond ontvouwt een ingebouwde vierkante westtoren, een driebeukig schip van zes traveeën, een koor met twee rechte traveeën en driezijdige sluiting, noord- en zuidsacristie in de oksel van koor en schip. Achter het koor, bron van de Heilige Eligius met bakstenen kapelletje met beeld van de Heilige Eligius en twee engelen, 1912 gedateerd.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein (Melle)
Romaanse kruiskerk na poging tot vergroting in 1837 wegens instorting gesloopt. Aanvang bouw van een volledig nieuwe kerk in 1837 waarvan aanvankelijk de toren instortte; in 1838 opnieuw opgetrokken, voltooid in 1839 en ingewijd in 1841. Eenvoudige neoromaanse plattelandskerk naar ontwerp van architect L. Minard met een driebeukig schip van zes traveeën met ingebouwde vierkante westtoren, leien zadeldak en koor met driezijdige sluiting.


Parochiekerk Sint-Martinus en kerkhof

Meldenstraat (Oudenaarde)
Georiënteerde kerk ingeplant op een opgehoogd terrein van de Rug van Meerse; wellicht een motte. Omringend ommuurd kerkhof, ten zuiden en oosten afgeboord door bomenrijen. Bij gebrek aan een ver doorgedreven bouwhistorisch onderzoek blijft de vroege bouwgeschiedenis voorlopig hypothetisch. Van de romaanse kerk van Doornikse breuksteen, rest de westelijke toren en misschien ook het opgaand metselwerk van de noordelijke zijbeuk en noordtranseptarm. In de 16de eeuw werd het schip herbouwd in gotische stijl. Belangrijke herstelling en vergroting van de kerk in neogotische stijl in 1871 naar ontwerp van architect Louis Minard.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Leernsesteenweg 212A (Deinze)
Transeptloze basilicale kerk met driebeukig schip van vijf traveeën met ingebouwde toren, ingeplant op de rooilijn van de straat met een omringend kerkhof, lage bakstenen ommuring en ijzeren hek tussen pijlertjes. Huidige neoromaanse kerk gebouwd in 1845 naar ontwerp van architect L. Minard ter vervanging van het oude, bouwvallige romaanse kruiskerkje dat toen gesloopt werd. Ommuurd kerkhof omheen de kerk met tegen het koor een calvarie en verder een collectie aan 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Michiels

Sint-Michielsplein 30 (Gent)
In 1440 werd de bouw van de huidige Sint-Michielskerk begonnen waarbij aanvankelijk het oude vroeggotische koor behouden werd. Laatgotische basiliek in Brabantse stijl met plattegrond in de vorm van een Latijns kruis, driebeukig schip van vijf traveeën met vijf zijkapellen; portaal met breedte van middenbeuk en anderhalf travee diep tussen de eerste twee traveeën vormt de benedenruimte van de ingebouwde vierkante westtoren.


Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn

Pintestraat (De Pinte)
Oorspronkelijk een pseudobasilicale kerk met westtoren, voltooid in 1840 doch in 1851 door bliksem vernield en vervangen door een houten torentje. Vergrotingsplannen vanaf 1900 naar ontwerp van architect Jules Goethals en in 1909 nieuwe plannen, voltooid in 1912. Beschadiging tijdens beschietingen in 1918 en herstelling naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens. Vrij imposante neogotische bakstenen kruisbasiliek met vierkante westtoren onder ingesnoerde naaldspits; afdekkende leien zadeldaken. Huidige kerk met driebeukig schip van zes traveeën, uitspringend transept van twee traveeën en koor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting; vijfzijdige doopkapel aan noordelijke torentravee, rond traptorentje aan zuidzijde.


Pastorie Sint-Radegondeparochie met tuin

Hammeken 23-25 (Deinze)
De pastorie werd omstreeks 1764 gebouwd in opdracht van de toenmalige pastoor, op de plaats van het oudheerlijke kasteel van Merendree. Toegankelijk via een dreef met ijzeren hek tussen beraapte overhoekse pijlers van baksteen en walbrugje naar ontwerp van architect Louis Minard van 1832. Omringend park en bewaarde circulaire omwalling. Fraai gebouw van heden vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Pastorie van Louise-Marie met tuin

La Salettestraat 18 (Maarkedal)
Pastorie van Louise-Marie met ruime achterliggende beboomde tuin, ten oosten palend aan het kerkhof. Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder laag hellend en voorheen niet afgeknot zadeldak, gebouwd volgens bewaarde plannen van 1851 van architect Louis Minard. Gebogen serre tegen de achtergevel.


Personeelswoning van Kasteel ter Meere van Vosselare

Meirebeekstraat 52 (Deinze)
Personeelswoning van circa 1860 en vermoedelijk naar ontwerp van architect Louis Minard die in dezelfde periode het kasteel verbouwde en de overige dienstgebouwen ontwierp. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, links en rechts geflankeerd door stal-en diensttravee onder lager schilddak.


Rood Kasteel

Diestsesteenweg 27-29, 27A-C (Lubbeek)
Rechthoekig kasteel met polygonale uitsprongen onder een afgeknot leien schilddak, kadastraal geregistreerd in 1870, met dienstgebouw opgetrokken rond 1894 en omringend park in landschappelijke stijl.


School Sint-Franciscus en klooster Heilig Hart van Maria

Doornzele Dries 55 (Evergem)
School en klooster opgericht voor arme wezen en bejaarde vrouwen door T. Van Saceghem, bewoner van het nabijgelegen kasteel van Kluizen in 1842-43. Achterin gelegen 19de-eeuws kloostergebouw met brede oprit, onderkelderd rechthoekig blok van negen traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen) met dakruitertje.


Stadswoningen

Coupure 557-559 (Gent)
Twee enkelhuizen met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën met zadeldak, oorspronkelijk deel uitmakend van een grotere gevelwand, gebouwd naar ontwerp van L. Minard in 1844.


Twee rijhuizen ontworpen door L. Minard

Sint-Lievenspoortstraat 201-209 (Gent)
Breedhuis van twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken van 1836 en naar ontwerp van architect L. Minard. Twee enkelhuizen van twee traveeën en middentravee met rechthoekige doorgang naar het achterliggende straatbeluik.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Louis Minard

Grote Huidevettershoek 8 (Gent)
Voormalig Huis Minard, sinds 1902 Vrijmetselaarstempel. Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak, gebouwd naar ontwerp van de bouwheer, architect Louis Minard, rond 1846. Voorgevel opgevat als een bepleisterde en beschilderde lijstgevel met enkelhuisopstand. Uitgewerkt interieur op de gelijkvloerse verdieping naar ontwerp van Minard in neogotische en neoromaanse stijl. Achterbouw uitziend op de Korianderstraat, gebouwd in opdracht van de "Société civile - La Liberté" als "temple maçonique", met een gesloten bakstenen gevel gebouwd in 1902 naar ontwerp van Ferdinand Dierkens.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Minard [online], https://id.erfgoed.net/personen/3682 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.