Persoon

Minard, Louis

ID: 3682   URI: https://id.erfgoed.net/personen/3682

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Arbeiderswoningen

Stoppelstraat 4-8 (Gent)
Rijhuizen van twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen), in kern vermoedelijk opklimmend tot 17de of 18de eeuw. Huidige bepleisterde en beschilderde lijstgevel van in totaal acht traveeën werd volgens bouwaanvraag gebouwd in opdracht van architect L. Minard in 1838.


Architectenwoning Louis Minard

Grote Huidevettershoek 8 (Gent)
Voormalig "Huis Minard", sinds 1902 "Vrijmetselaarstempel". Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (pannen), gebouwd naar ontwerp van de bouwheer, architect Louis Minard, rond 1846.


Brouwerswoning en brouwerij Bosteels

Hanenstraat 2, Kerkstraat 92-94 (Buggenhout)
De hoek van de Kerkstraat met de huidige Hanenstraat aan de rand van de dorpskom van Buggenhout wordt sinds het midden van de 19de eeuw gedomineerd door de brouwerijgebouwen van de familie Bosteels.


Buitenplaats Ter Burcht

Dendermondesteenweg 306 (Destelbergen)
Voormalige buitenplaats zogenaamd "Ter Burcht", vroeger "Ter burst" of mogelijk "Ter hurst"; ook zogenaamd "Kasteel Cardon de Lichtbuer" naar de vroegere eigenaars.


Burgerhuis in empirestijl

Savaanstraat 5 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met pannen zadeldak; bepleisterde lijstgevel in empirestijl deel uitmakend van een grotere gevelwand naar ontwerp van Louis Minard van 1829.


Burgerhuis ontworpen door L. Minard

Sint-Pietersnieuwstraat 87 (Gent)
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met zadeldak (pannen), volgens archiefstukken van 1827 en naar ontwerp van architect L. Minard.


Directeurswoning Fiévé-Dutry

Dok-Noord 2 (Gent)
Directeurswoning van de voormalige stoomhoutzagerij Fiévé-Dutry. Het herenhuis uit 1848 behoort tot de oudste nog bewaarde bebouwing aan het Handelsdok en is het enige restant van een groot bedrijvencomplex dat zich uitstrekte ten noorden van de woning. Het pand werd, samen met een eerste magazijn, opgetrokken voor Isidore Fiévé-Dutry en is vermoedelijk ontworpen door Louis Minard (1801-1875) en bezit een rijke en gaaf bewaarde interieurafwerking.


Domein Kasteel van Olsene

Grote Steenweg 19-23, 19A (Zulte)
Het kasteeldomein van Olsene wordt aan drie zijden omgracht, het domein omvat een toegangshek tussen paviljoenen, een waterkasteel binnen een cirkelvormige vijver en een neerhof.


Domein Kasteel van Uitbergen

Moleneindestraat 31 (Berlare)
Het kasteeldomein van Uitbergen is een voorbeeld van een minstens tot de 16de eeuw opklimmende omwalde hoeve, die in de loop van de 18de eeuw evolueerde naar een zelfbedruipende omwalde buitenplaats met aangelegd park als eigendom van adellijke families.


Domein van het Rood Kasteel

Diestsesteenweg 27-29, 27A-C (Lubbeek)
Eclectisch-neogotisch ­kasteeltje met bijgebouwen uit het derde kwart van de 19de eeuw omgeven door park van circa 8 hectare met twee vijvers, aangelegd in landschappelijke stijl in 1860-1870; vormt min of meer een geheel met het kasteeldomein van Linden (de Beauffort ); verschillende zeldzame en oude bomen.


Domein Vlaanderenland

Broekstraat 13-14, zonder nummer (Deinze)
Oud omgracht domein bekend onder verschillende benamingen. Zichtbaar op een kaart van G. De Deken van 1749. Een jonge eikendreef leidt naar ijzeren hek tussen witgeschilderde bakstenen pijlers met bolbekroning en een tweede ijzeren hek tussen arduinen pijlers met lancetbekroning.


Dorpsschool

Vosselaredorp 68 (Deinze)
Gebouwd als dorpsschooltje in 1864 naar ontwerp van architect Louis Minard in opdracht van de kasteelbewoners, later gebruikt als gemeentehuis.


Gedesaffecteerde parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martensstraat 37 (Ronse)
Oudste geschreven document van 1287 met vermelding van pastoor A. De Rennevane; de geschiedenis gaat echter minstens terug tot midden 11de eeuw toen door het kapittel twee hulpkerken werden opgericht respectievelijk ten noorden de Sint-Pieterskerk en ten zuiden de Sint-Martinuskerk.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

La Salettestraat 20 (Maarkedal)
Voormalige gemeenteschool en onderwijzerswoning met achterliggende tuin, ten westen palend aan het kerkhof. Opgevat als pendant van de pastorie en aanvankelijk met zelfde voorgevel. Bewaarde plannen van 1851 van architect L. Minard (Gent).


Herenhuis met empirevoorgevel

Kattestraat 31 (Oudenaarde)
Imposant herenhuis met empirevoorgevel van acht traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak en haaks schilddak (pannen, nok parallel en loodrecht op de straat), volgens bouwplan "herbouwd" in 1830. Volgens archiefdocumenten gevel, derde verdieping en inwendig verbouwd door de Gentse architect L. Minard in 1831.


Herenhuis ontworpen door L. Minard

Keizer Karelstraat 126-128 (Gent)
Ruim herenhuis vanouds opgesplitst in twee woningen. Neoclassicistische lijstgevel op arduinen plint met negen traveeën en drie bouwlagen afgedekt met zadeldak; daterend van 1851 gebouwd in opdracht van en naar ontwerp van architect L. Minard.


Hoekhuis in empire-stijl

Koestraat 48-52, Vogelmarkt 2 (Gent)
Ruim hoekhuis in empire-stijl van drie bouwlagen, onder schilddak (pannen), van 1828 naar ontwerp van architect Minard.


Hoekhuis in empirestijl

Bij Sint-Jacobs 15 (Gent)
Twee bouwlagen hoog hoekhuis afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen). Empirewoning in 1826 door Minard gebouwd voor M.P. Godefroy.


Hoekhuis ontworpen door L. Minard

Abrahamstraat 2-4, Prinsenhof 1-3 (Gent)
Typisch hoekhuis van drie verdiepingen uit de eerste helft van de 19de eeuw. Gevelsteen in plint met vermelding met vermelding van eigenaar I.B. Vanderbeken-De Block, architect L. Minard en bouwjaar 1829, zie ook bouwaanvragen van 1828 en 1829. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels van in totaal vijftien traveeën onder zadeldak en voorzien van een afgeronde hoekpartij onder halve kegelvormige spits.


Hof ten Goede

Lokerenbaan 277 (Zele)
Hof ten Goede gaat terug op een rechthoekige omgrachte site met kasteel ingeplant aan de noordzijde, en aansluitend kasteelbos ten zuiden. Restanten van de omgrachting zijn bewaard aan de noord-, west- en zuidzijde. Het neoclassicistische kasteel van circa 1840 bewaart in de oostvleugel de meeste elementen van vroegere bouwfases. In de zuidwesthoek van de omgrachting, stallencomplex met koetsierswoning en koetshuis, gebouwd circa 1840 naar ontwerp van architect Louis Minard.


Kasteel Genthof

Mandekensstraat 117-119 (Buggenhout)
Kasteel "Genthof", voorheen omgracht kasteel gelegen in een uitgestrekt heraangelegd park van 42 ha met vijvers en deels ommuurde moestuin, toegankelijk via een 500 meter lange eikendreef vanaf de Mandekensstraat. Het landhuis klimt in kern op tot circa 1860; het bijgebouw met voormalige paardenstallen, koetshuis, en conciërgewoning, werd opgericht in 1896.


Kasteel Pycke de ten Aerde

Caritasstraat 23 (Melle)
Kasteeldomein van 8 1/2 ha achterin gelegen op het einde van de straat tegenover kliniek Caritas met een enkelvoudige min of meer rechthoekige omgrachting.


Kasteel Rotsart de Hertaing

Fraterstraat 212 (Merelbeke)
Domein met loofbomen ten zuiden van de ringvaart en ten noorden van de autoweg E40. Huidig rechthoekig neoclassicistisch kasteel resulterend uit een vergroting en aanpassing van de bestaande buitenplaats in midden 19de eeuw waarschijnlijk naar ontwerp van architect L. Minard.


Kasteel van Crombrugghe met dienstgebouwen en oranjerie

Kasteeldreef 2-3, 4 (Deinze)
Zogenaamd "Kasteel van Crombrugghe" met bijhorende dienstgebouwen en oranjerie gelegen in een groot domein met bos en een aangelegd park en vijver, met de Leernsesteenweg verbonden door een dubbele eiken- en beukendreef.


Kasteel van Opdorp

Vekenstraat 1-3 (Buggenhout)
Voormalig kasteel van Opdorp, thans MPI Capelderij en heemkundig museum. Oudste vermelding "van een opperhuys rondomme omwatert, een hof met schueren ende stallen ende duyfhuys" in de XX-penningcohier van Opdorp van 1572, toen in het bezit van Jan van Marselaer.


Kasteel Vilain XIIII

Wegvoeringstraat 63 (Wetteren)
Het kasteel Vilain XIIII werd gebouwd door burggraaf Charles Hippolyte Vilain XIIII, burgemeester van Wetteren van 1822 tot 1873. In 1822 gaf de burggraaf aan de gemeentearchitect, Adriaan Maenhout, de opdracht om een kasteel met een prestigieuze tuin te ontwerpen. Kasteel en park situeerden zich gedeeltelijk op het talud dat bij de oever steil afdaalt tot de Schelde.


Kasteeldomein Appensvoorde

Koning Leopoldstraat 25-28, 29 (Lievegem)
Kasteel Appensvoorde werd gebouwd omstreeks 1772 en verbouwd tot het huidige neoclassicistisch kasteeltje in 1844 naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard. Het kasteel en de bijgebouwen zijn ingeplant in een landschapspark met overbrugde vijver, langs de straatkant afgesloten door een muur en hekken.


Kasteeldomein Coppens

Brusselsesteenweg 165 (Melle)
Het kasteeldomein Coppens is sinds 1937 het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw. Het domein van 14 hectare aan de rechter Scheldeoever omvat het vroeger kasteelpark met oude afgesneden Scheldemeander (nu parkvijver), het landhuis en de oranjerie van 1833 naar ontwerp van Louis Minard. Binnen deze oude Scheldebocht werden bij toevallige en systematische opgravingen resten van het 13de-eeuws klooster aangetroffen.


Kasteeldomein De Klosse

Grotesteenweg-Zuid 22-24 (Gent)
Voormalig zomerverblijf met omwald kasteeltje en prachtig park, vanaf de steenweg toegankelijk via een lange gekasseide beukendreef. Heden classicerend gebouw, naar verluidt op een zolderbalk gedateerd 1845, volgens kadastergegevens van 1847, mogelijk met behoud van een oudere kern.


Kasteeldomein Kapellegoed

Sint-Gerolfstraat 32 (Gent)
Het kasteel Kapellegoed gaat vermoedelijk terug op een zeer oude nederzetting; hiervan getuigen de aanleg van de dreef en de dubbele omwalling. Het landhuis met bakstenen, midden 19de-eeuwse voorgevel naar ontwerp van Louis Minard, ontpleisterd in 1951, bevindt zich in een omgracht park.


Kasteeldomein Puttenhove

Putstraat 26-30 (Gent)
Nog gedeeltelijk omwald kasteel, in archiefstukken reeds vermeld in de 15de eeuw. Kasteel op U-vormige plattegrond volgens een noordwesten-zuidoosten as ingeplant op de vroegere grondvesten. Laat-classicistische gevels circa 1840 te dateren en mogelijk beïnvloed door Parijse voorbeelden onder meer door Ludovico Visconti.


Kasteeldomein Rozelaar met dreven

Kasteeldreef 31 (Lochristi)
Rechthoekig omgracht kasteeldomein tussen Rozelaredreef, Stationsstraat en de Ledebeek. Site met walgrachten in oorsprong opklimmend tot de late middeleeuwen. Huidig kasteel als buitenplaats opgericht naar plannen van 1833 naar ontwerp van architect Louis Minard door aanpassing van de vroegere paardenstallen, serre en oranjerie, van 1782-1783.


Kasteeldomein Scheldevelde

Kasteellaan 35-41 (De Pinte)
Voormalig domein en kasteel "Scheldevelde, heden dienstencentrum en tehuis voor bejaarden van het O.C.M.W. Scheldeveld, voor het eerst vermeld in de 13de eeuw.


Kasteeldomein van Vosselare en neerhof

Meirstraat 7, 13 (Deinze)
Kasteeldomein opklimmend tot midden 14de eeuw. Het landhuis werd verschillende malen heropgebouwd, door architect Louis Minard verbouwd in 1856 en 1873, maar in 1923-1924 volledig heropgebouwd onder Van Herreweghe-De Wilde. Sober landhuis van drie bouwlagen onder mansardedak. Op een eilandje in de vijver bevindt zich een bakstenen torengebouwtje in gotische stijl. Ten westen van het kasteeldomein neerhof met boerenwoning van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk naar ontwerp van Louis Minard.


Kasteelgoed

Leendreef 13 (Lievegem)
Site teruggaand op het hof van het foncier van de heerlijkheid van Oostwinkel, afhangend van de Oudburg van Gent. Enige architecturale overblijfselen van de kasteelsite zijn de twee oorspronkelijk voor het kasteel tegenover elkaar ingeplante koetshuizen, waarschijnlijk uit eind 18de eeuw.


Kasteeltje Ter Laecke

Pontstraat 83 (Sint-Martens-Latem)
Kasteeltje aan de Leiebocht omheen de Coleghemham in een boomrijk park toegankelijk via een smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers.


Landhuis De Potter-Soenens

Tragelstraat 2 (Kaprijke)
Voormalig buitenhuis van J. De Potter-Soenens, gebouwd naar ontwerp van de Gentse architect Louis Minard in 1842-1846, gedeeltelijk op de plaats van een oudere woning. Neoclassicistische buitenplaats met vierkant grondplan en opbouw van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak.


Meulenaars kasteel

Deinzestraat 42 (Nazareth)
Kasteel verbouwd in bepleisterde neoclassicistische stijl onder leiding van L. Minard in 1847, gesloopt in 1974 en vervangen door een landelijke villa verderop in de behouden tuin.


Minardschouwburg

Walpoortstraat 15 (Gent)
Zo genoemd naar de bouwkundige Louis Minard die op eigen kosten de schouwburg met het koffiehuis oprichtte in 1846. Heringericht tussen 1905 en 1908 naar ontwerp van architect J.P. Ledoux. Voorgevel ontworpen door L. Minard volgens bouwaanvraag van 1846.


Neoclassicistische villa

Dorp-Oost 17, 17A (Lochristi)
Neoclassicistische villa, volgens archiefstukken van 1828 naar ontwerp van architect Louis Minard. Omringende tuin aan de straat afgesloten door een decoratieve ijzeren afsluiting aan dito hekpijlers en met twee openzwaaiende hekken.


Parochiekerk Heilig Kruis

Sint-Kruis-Winkeldorp zonder nummer (Gent)
Oudste vermelding in 1629, doch kern opklimmend tot de 15de eeuw. Driebeukige hallekerk met vierkante westtoren, geflankeerd aan de zuidelijke zijde door rond traptorentje en aan de noordelijke zijde een doopkapel in het verlengde van de zijbeuk, een schip van drie traveeën, koor van twee traveeën met zijbeuken.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter

Zaffelare-Dorp 8 (Lochristi)
De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare-Dorp binnen een ommuurd kerkhof, dat uitgewerkt is met hekpijlers en ijzeren hekken. Het betreft een basilicale kerk met driebeukig schip van zes traveeën met een iets vooruitspringende vierkante toren en met uitgebouwde sacristie tegen de noordelijke zijbeuk.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Kluizendorpstraat 80A (Evergem)
Ten oosten en ten zuiden omringd door kerkhof, uitgebreid in 1847 en 1899. In 1863 bouw van een beenderhuis en een calvarie op het kerkhof en plaatsing van de nu verdwenen ijzeren afsluiting rondom het kerkhof.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Marktplein zonder nummer (Evergem)
Eertijds met omringend kerkhof, ommuurd en omgracht. In 1894 werd het kerkhof verplaatst naar de Hospitaalstraat.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Voorstraat zonder nummer (Kaprijke)
In 1760 besloot men om met behoud van de oude toren uit de 13de eeuw een nieuwe kerk te bouwen, naar ontwerp van architect Joachim Colin uit Gent. De bouw ervan vond plaats in 1787-1788. De huidige aanleg van het kerkhof met zijn ommuring dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw, na de wederopbouw van de kerk.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Lozerstraat 16A (Kruisem)
Niet georiënteerd landelijk kerkje van 1844 naar ontwerp van architect Louis Minard, met voortuin afgesloten door lage muur en ijzeren hekken tussen rondgemetste pijlers met siervaasbekroning; achterliggend omhaagd kerkhof.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van La Salette Louise-Marie

La Salettestraat zonder nummer (Maarkedal)
Naar het zuiden georiënteerde plattelandskerk met voornamelijk achterliggend ommuurd kerkhof. Driebeukige kerk van baksteenbouw; aanvankelijk zes traveeën met ingebouwde vierkante toren in de eerste noordelijke travee en koor met driezijdige sluiting tussen lage sacristie en berging, gebouwd volgens bewaarde plannen van 1851, hoogst waarschijnlijk van architect Louis Minard.


Parochiekerk Sint-Adrianus

Adegem-Dorp zonder nummer (Maldegem)
De parochiekerk uit 1849 was oorspronkelijk voorzien van een omringend kerkhof met een ommegang van Sint-Godelieve uit 1897 en werd afgesloten door een bakstenen muur en een monumentaal ijzeren hek van 1867. In 1842 werd de oude kerk gesloopt met uitzondering van de toren en het transept. Er werd een nieuwe, grotere kerk gebouwd onder leiding van de Gentse architect Louis Minard.


Parochiekerk Sint-Aldegonde

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Martens-Latem)
Ingeplant aan de oostzijde van de straat met omringend kerkhof, laatst genoemde vergroot naar ontwerp van Louis Minard en afgesloten door ijzeren hekken tussen gewitte bakstenen pijlers.


Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)
Georiënteerde gotische driebeukige hallenkerk, voornamelijk daterend uit de 15de en 16de eeuw, achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke. Halverwege is de afsluiting onderbroken voor een herdenkingsmonument aan de oorlogsslachtoffers van 1914-18.


Parochiekerk Sint-Gangulfus

Dorp zonder nummer (Oosterzele)
Eerste bidplaats teruggaand tot de kersteningstijd en volgens overlevering gesticht door de Heilige Livinus. In 1230 verheven tot parochiekerk. De oude kerk zou, na ineenstorting van de toren in 1723, herbouwd zijn in 1724-1726 waarbij de toren werd uitgevoerd naar ontwerp van de Gentenaar J. Motte.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Markt 1000 (Wetteren)
Nieuwe kerk van 1967 naar ontwerp van Louis Minard. Driebeukige basilicale kerk in eclectische stijl met een lengte van acht traveeën, uitlopend op een ronde apsis. De westtoren met vierkant grondplan is de module voor de kerk. De bakstenen kerk wordt geaccentueerd met een plint, raamomlijstingen en monelen in hardsteen en zandstenen hoek- en raamblokken.


Parochiekerk Sint-Ghislenus

Waarschootdorp zonder nummer (Lievegem)
Tijdens oudejaarsnacht 2001-2002 werd de kerk door een moedwillige brandstichting geteisterd waardoor ze nagenoeg volledig vernield werd. Enkel de kerktoren en een deel van de zijbeuk is blijven staan.


Parochiekerk Sint-Martinus

Leernsesteenweg zonder nummer (Deinze)
Ingeplant op de rooilijn van de straat met een omringend kerkhof, lage bakstenen ommuring en ijzeren hek tussen pijlertjes aan weerszij van de voorgevel van de kerk. Huidige neoromaanse kerk gebouwd in 1845 naar ontwerp van architect L. Minard ter vervanging van het oude, bouwvallige Romaanse kruiskerkje dat toen gesloopt werd.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer (Melle)
Romaanse kruiskerk na poging tot vergroting in 1837 wegens instorting gesloopt. Aanvang bouw van een volledig nieuwe kerk in 1837 waarvan aanvankelijk de toren instortte; in 1838 opnieuw opgetrokken, voltooid in 1839 en ingewijd in 1841.


Parochiekerk Sint-Martinus

Burstdorp zonder nummer (Erpe-Mere)
Eenvoudige neogotische pseudo-basilicale kerk met ommuurd tuintje en parking. Oudste vermelding van de kerk in 1117: huidige kerk van 1852-1855 naar ontwerp van architect Louis Minard (Gent).


Parochiekerk Sint-Martinus en kerkhof

Meldenstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Georiënteerde kerk ingeplant op een opgehoogd terrein van de Rug van Meerse bij het begin van de straat en excentrisch ten opzichte van bebouwde dorpskern gebouwd; wellicht een motte waar mogelijks eertijds een versterking stond.


Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn

Pintestraat zonder nummer (De Pinte)
Eerste verzoek om een hulpkerk op te richten in het gehucht De Pinte in 1791. Aankoop van een stuk grond door het kapittel van Doornik, de tiendeheffers van de wijk, in 1792 en aanvang van de bouw die op één m hoogte stopgezet werd bij de Franse bezetting.


Pastorie Sint-Radegondeparochie met park

Hammeken 23-25 (Deinze)
De pastorie werd omstreeks 1764 gebouwd in opdracht van de toenmalige pastoor, op de plaats van het oudheerlijke "kasteel" van Merendree, zogenaamd Gerolfswal of meierswal.


Pastorie van Louise-Marie

La Salettestraat 18 (Maarkedal)
Pastorie van Louise-Marie met ruime achterliggende beboomde tuin, ten oosten palend aan het kerkhof. Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder laag hellend en voorheen niet afgeknot zadeldak, gebouwd volgens bewaarde plannen van 1851 van architect Louis Minard. Gebogen serre tegen de achtergevel.


Personeelswoning van Kasteel ter Meere van Vosselare

Meirebeekstraat 52 (Deinze)
Voormalige personeelswoning van het ertegenover gelegen "Kasteel ter Meere" van Vosselare, eigendom van de familie de Kerchove d'Ousselghem, van circa 1860 en vermoedelijk naar ontwerp van architect Louis Minard die in dezelfde periode het kasteel verbouwde en de overige dienstgebouwen ontwierp.


Rood Kasteel

Diestsesteenweg 27-29, 27A-C (Lubbeek)
Rechthoekig kasteel met polygonale uitsprongen onder een afgeknot leien schilddak, kadastraal geregistreerd in 1870, met dienstgebouw opgetrokken rond 1894 en omringend park in landschappelijke stijl.


School Sint-Franciscus en klooster Heilig Hart van Maria

Doornzele Dries 55 (Evergem)
Vrije lagere school en beroepsschool Sint-Franciscus en klooster van het Heilig Hart van Maria. School en klooster opgericht voor arme wezen en bejaarde vrouwen (tot 1925) door T. Van Saceghem, bewoner van het nabijgelegen kasteel van Kluizen (nu Terdonk, fusiegemeente Gent) in 1842-43.


Stadswoningen

Coupure 557-559 (Gent)
Twee enkelhuizen met bepleisterde lijstgevel van zes traveeën met zadeldak (pannen), oorspronkelijk deel uitmakend van een grotere gevelwand, gebouwd naar ontwerp van L. Minard in 1844.


Twee burgerhuizen

Annonciadenstraat 21-23 (Gent)
Burgerhuizen van drie bouwlagen onder pannendak. Lijstgevel van zes traveeën met twee hoekrisalieten verbouwd in opdracht van architect L. Minard in 1838.


Twee rijhuizen ontworpen door L. Minard

Sint-Lievenspoortstraat 201-209 (Gent)
Breedhuis van twee bouwlagen, met zadeldak (Vlaamse pannen), volgens archiefstukken van 1836 en naar ontwerp van architect L. Minard. Twee enkelhuizen van twee traveeën en middentravee met rechthoekige doorgang naar het achterliggende straatbeluik.

Uitvoerder van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter

Zaffelare-Dorp 8 (Lochristi)
De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare-Dorp binnen een ommuurd kerkhof, dat uitgewerkt is met hekpijlers en ijzeren hekken. Het betreft een basilicale kerk met driebeukig schip van zes traveeën met een iets vooruitspringende vierkante toren en met uitgebouwde sacristie tegen de noordelijke zijbeuk.


Thema's