Beschermd monument

Modernistische villa

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9462   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9462

Besluiten

Geografisch pakket Lebbeke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3986

Beschrijving

De modernistische villa is beschermd als monument.Waarden

Villa is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

De villa gebouwd in 1936-1937 is voor de regio van Dendermonde een zeldzame realisatie op het vlak van woningbouw voor de middenklasse die de modernistische tendens van de interbellumarchitectuur vertegenwoordigt. Naar materiaalgebruik en vormgeving bezit de villa kenmerken die representatief zijn voor de Nieuwe Zakelijkheid. De donkerbruine baksteen in combinatie met gewitte gecementeerde banden en zwartgeglazuurde tegels, het afwisselend spel van volumes evenals van hoeken en afgeronde vormen, het plat dak, de hoekportiek met voordeur en de luifel van de buitenkelderdeur karakteriseren het gebouw.
De typerende markerende uitbouw van het trappenhuis met trapladdervenster wordt nog benadrukt door een gave en kwaliteitsvolle uiting van glasraamkunst in art-decostijl. De gekleurde glas-in-loodramen met gedifferentieerd structuurglas vormen een fraai figuratief geheel met een vloeiende stilering.
Uit de planindeling van de woning blijkt de tijdseigen vernieuwende zin voor functionaliteit. Het interieur bewaart authentieke elementen zoals de trap, vloeren, deuren naar materiaal en vormgeving karakteristiek voor dit type woning.

historische waarde

De villa gebouwd in 1936-1937 is voor de regio van Dendermonde een zeldzame realisatie op het vlak van woningbouw voor de middenklasse die de modernistische tendens van de interbellumarchitectuur vertegenwoordigt. Naar materiaalgebruik en vormgeving bezit de villa kenmerken die representatief zijn voor de Nieuwe Zakelijkheid. De donkerbruine baksteen in combinatie met gewitte gecementeerde banden en zwartgeglazuurde tegels, het afwisselend spel van volumes evenals van hoeken en afgeronde vormen, het plat dak, de hoekportiek met voordeur en de luifel van de buitenkelderdeur karakteriseren het gebouw.
De typerende markerende uitbouw van het trappenhuis met trapladdervenster wordt nog benadrukt door een gave en kwaliteitsvolle uiting van glasraamkunst in art-decostijl. De gekleurde glas-in-loodramen met gedifferentieerd structuurglas vormen een fraai figuratief geheel met een vloeiende stilering.
Uit de planindeling van de woning blijkt de tijdseigen vernieuwende zin voor functionaliteit. Het interieur bewaart authentieke elementen zoals de trap, vloeren, deuren naar materiaal en vormgeving karakteristiek voor dit type woning.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Modernistische villa

Hogebrug 6 (Lebbeke)
Villa bijgenaamd "De Villa", beschermd als monument bij MB van 12.12.2002. Villa uit het interbellum naar stijl aansluitend bij de nieuwe zakelijkheid en binnen de regio veeleer zeldzaam als uiting van modernistische woningbouw.