Beschermd monument

Dekenij

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID: 9483   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9483

Besluiten

Geografisch pakket Lebbeke
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 12-12-2002  ID: 3986

Beschrijving

De dekenij is beschermd als monument. De gevels en daken van de dekenij werden al op 20 juni 1984 beschermd.Waarden

Dekenij (uitbreiding van het MB van 20 juni 1984 tot het volledige gebouw) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De dekenij is als pastoraal huis met een oude, tot de 17de eeuw opklimmende kern, met 18de-eeuwse interieuraanpassingen en een 19de-eeuws voorkomen, een representatief voorbeeld en belangrijke getuige van de evolutie van de landelijke pastorieën. In haar huidige verschijningsvorm is ze typologisch zeer herkenbaar als pastorie met kenmerkende dubbelhuisopstand en twee bouwlagen onder zadeldak, ingeplant in een ommuurde tuin.
De artistieke waarde blijkt vooral uit het interieur met behouden binnenstructuur en schrijnwerk, 18de-eeuwse gestucte balklagen en een schouwboezem, een merkwaardige vroeg 19de-eeuwse slingertrap, empiregetinte deuromlijstingen en kwaliteitsvolle glas-in-loodraampjes met Bijbelse en christelijke symbolen in de ramen van de voorgevel.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De dekenij is als pastoraal huis met een oude, tot de 17de eeuw opklimmende kern, met 18de-eeuwse interieuraanpassingen en een 19de-eeuws voorkomen, een representatief voorbeeld en belangrijke getuige van de evolutie van de landelijke pastorieën. In haar huidige verschijningsvorm is ze typologisch zeer herkenbaar als pastorie met kenmerkende dubbelhuisopstand en twee bouwlagen onder zadeldak, ingeplant in een ommuurde tuin.
De artistieke waarde blijkt vooral uit het interieur met behouden binnenstructuur en schrijnwerk, 18de-eeuwse gestucte balklagen en een schouwboezem, een merkwaardige vroeg 19de-eeuwse slingertrap, empiregetinte deuromlijstingen en kwaliteitsvolle glas-in-loodraampjes met Bijbelse en christelijke symbolen in de ramen van de voorgevel.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dekenij

Grote Plaats 15 (Lebbeke)
Het pastoriegebouw is vanouds ingeplant in een grote ommuurde tuin. Sporen in het huidige gebouw wijzen op een oudere kern van zes traveeën met slechts één bouwlaag, opklimmend tot de 17de eeuw. Huidig bakstenen dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Links van de voortuin sluit een voormalig koetshuis de tuin af.