Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 95146   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95146

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten, deels gewitte bakstenen hoeve; markeert straatbocht aan viersprong met Bijstierstraat, Dorrebeekstraat en Boekendries. Toegangspoort met gekasseide doorrit ten zuidwesten, opgenomen in korte vleugel van L-vormig bedrijfsgebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Bieststraat 48 (Brakel)
Semi-gesloten, deels gewitte bakstenen hoeve; markeert straatbocht aan viersprong met Bijstierstraat, Dorrebeekstraat en Boekendries. Toegangspoort met gekasseide doorrit ten zuidwesten, opgenomen in korte vleugel van L-vormig bedrijfsgebouw.