Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
95146
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/95146

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten, deels gewitte bakstenen hoeve; markeert straatbocht aan viersprong met Bijstierstraat, Dorrebeekstraat en Boekendries. Toegangspoort met gekasseide doorrit ten zuidwesten, opgenomen in korte vleugel van L-vormig bedrijfsgebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semigesloten hoeve

Bieststraat 48 (Brakel)
Semigesloten, deels gewitte bakstenen hoeve met toegangspoort met gekasseide doorrit ten zuidwesten, opgenomen in korte vleugel van L-vormig bedrijfsgebouw. Merendeels gewitte boerenwoning van vijf traveeën en wellicht oorspronkelijk één bouwlaag, vermoedelijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw aangepaste oude kern. Bakstenen dwarsschuur met jaartal 1914 in de pannen van het zadeldak en lagere L-vormige stallen. Gekasseide oprit rechts naast stallen, onder meer leidend naar bakstenen bakhuis.