erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 74085   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74085

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Boekendries. Semi-gesloten, deels gewitte bakstenen hoeve; markeert straatbocht aan viersprong met Bijstierstraat, Dorrebeekstraat en Boekendries. Toegangspoort met gekasseide doorrit ten zuidwesten, opgenomen in korte vleugel van L-vormig bedrijfsgebouw. Gekasseide rechthoekige binnenplaats met overluifeld voetgangerspoortje in westhoek.

Ten noordwesten, merendeels gewit boerenhuis van vijf traveeën en wellicht oorspronkelijk één bouwlaag, vermoedelijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw aangepaste oude kern verhoogd met halve verdieping, onder pannen zadeldak. Gewitte bakstenen achtergevel bewaart houten verankering aan rechter gevelhoek. Grijsgeschilderde gecementeerde erfgevel met rechthoekige muuropeningen; aan weerszij van de deur sterk verbrede vensters. Vernieuwde linker zijpuntgevel. Overwelfde kelder onder linker travee. Beklede balklaag. Achterkeuken in uitbouw onder verlengd achterdakschild.

Ten noordoosten, bakstenen dwarsschuur met jaartal 1914 in de pannen van het zadeldak. Schuurpoort in erfgevel met houten latei. Twee korfbogige wagenpoorten in rechter zijpuntgevel. Ten zuiden, lagere L-vormige stallen onder pannen zadeldaken. Afgeronde gevelhoek aan straatzijde onder getrapt ezelsoor.

Gekasseide oprit rechts naast stallen, onder meer leidend naar ten zuidoosten gelegen bakstenen bakhuis van het tweedelige type.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74085 (Geraadpleegd op 10-08-2020)