Beschermd monument

Windmolen Cuelenaarsmolen: molenerf met molenromp en molenaarswoning

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
9602
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9602

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het volledige molenerf met molenromp en molenaarswoning van de windmolen Cuelenaersmolen, een boomgaard, haag en imposant toegangshek.Waarden

Het volledige molenerf met de molenromp en het molenaarshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De site aan Kleitkalseide, de belangrijkste straat in het gehucht Kleit, is een mooi voorbeeld van een landelijke molensite met behouden molenromp en molenaarshuis op een omhaagd erf met boomgaard en imposant toegangshek. De ronde bakstenen molenromp is als restant van de korenwindmolen van 1865, van het type bergmolen met inrijpoort en hoge Belgische kap, nog een materiële getuige van de vroegere pré-industriële agrarische nijverheid die in Maldegem zeer sterk vertegenwoordigd was.
Het molenaarshuis is met zijn witgeschilderd volume met kenmerkende groen- en witgeschilderde luiken, behouden binnenstructuur en detaillering representatief voor de leef- en woonwijze op het platteland in de tweede helft van de 19de eeuw.

historische waarde

De site aan Kleitkalseide, de belangrijkste straat in het gehucht Kleit, is een mooi voorbeeld van een landelijke molensite met behouden molenromp en molenaarshuis op een omhaagd erf met boomgaard en imposant toegangshek. De ronde bakstenen molenromp is als restant van de korenwindmolen van 1865, van het type bergmolen met inrijpoort en hoge Belgische kap, nog een materiële getuige van de vroegere pré-industriële agrarische nijverheid die in Maldegem zeer sterk vertegenwoordigd was.
Het molenaarshuis is met zijn witgeschilderd volume met kenmerkende groen- en witgeschilderde luiken, behouden binnenstructuur en detaillering representatief voor de leef- en woonwijze op het platteland in de tweede helft van de 19de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Cuelenaersmolen met molenaarswoning

Kleitkalseide 55 (Maldegem)
Romp van een stenen beltmolen met inrijpoort, opgetrokken in 1865, met aanpalend machinehuis uit 1924 voor een mechanische maalderij die tot in 1969 werkzaam bleef. Op het omhaagd erf, dat toegankelijk is via een fraai ijzeren hekken, zijn ook nog de langgestrekte molenaarswoning haaks op de straat en boomgaard en wagenhuis terug te vinden.