Beschermd monument

Windmolen Cuelenaarsmolen: molenerf met molenromp en molenaarswoning

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 9602   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9602

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het volledige molenerf met molenromp en molenaarswoning van de windmolen Cuelenaersmolen, een boomgaard, haag en imposant toegangshek.


Waarden

Het volledige molenerf met de molenromp en het molenaarshuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De site aan Kleitkalseide, de belangrijkste straat in het gehucht Kleit, is een mooi voorbeeld van een landelijke molensite met behouden molenromp en molenaarshuis op een omhaagd erf met boomgaard en imposant toegangshek. De ronde bakstenen molenromp is als restant van de korenwindmolen van 1865, van het type bergmolen met inrijpoort en hoge Belgische kap, nog een materiële getuige van de vroegere pré-industriële agrarische nijverheid die in Maldegem zeer sterk vertegenwoordigd was.
Het molenaarshuis is met zijn witgeschilderd volume met kenmerkende groen- en witgeschilderde luiken, behouden binnenstructuur en detaillering representatief voor de leef- en woonwijze op het platteland in de tweede helft van de 19de eeuw.

historische waarde

De site aan Kleitkalseide, de belangrijkste straat in het gehucht Kleit, is een mooi voorbeeld van een landelijke molensite met behouden molenromp en molenaarshuis op een omhaagd erf met boomgaard en imposant toegangshek. De ronde bakstenen molenromp is als restant van de korenwindmolen van 1865, van het type bergmolen met inrijpoort en hoge Belgische kap, nog een materiële getuige van de vroegere pré-industriële agrarische nijverheid die in Maldegem zeer sterk vertegenwoordigd was.
Het molenaarshuis is met zijn witgeschilderd volume met kenmerkende groen- en witgeschilderde luiken, behouden binnenstructuur en detaillering representatief voor de leef- en woonwijze op het platteland in de tweede helft van de 19de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Cuelenaersmolen

Kleitkalseide 55 (Maldegem)
Molenerf met molenromp en het molenaarshuis. Beschermd als monument bij MB van 09.06.2004. Stenen korenwindmolen gebouwd in 1865 op het achtererf van twee kleine boerenwoningen door Ambroos Longueville, landbouwer en later molenaar.