Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jozef

Beschermd monument van 03-11-2003 tot heden
ID: 9665   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9665

Beschrijving

De bescherming omvat de neogotische parochiekerk Sint-Jozef.Waarden

Sint-Jozefkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De bescherming omvat drie kerken en bepaalde elementen in de directe omgeving die stammen uit de 19de eeuw. Ze getuigen van de bijzonder grote verscheidenheid aan, én het samenleven van, verschillende architecturale en interieurdecoratieve uitdrukkingsvormen in die periode. De ligging en de functie van de gebouwen tonen tevens de grote diversiteit aan waarin 19de-eeuwse religieuze gebouwen werden ondergebracht; van nieuwbouwwijk tot historisch dorpscentrum, van bedevaartsoord tot parochiekerk.

artistieke waarde

De bescherming omvat drie kerken en bepaalde elementen in de directe omgeving die stammen uit de 19de eeuw. Ze getuigen van de bijzonder grote verscheidenheid aan, én het samenleven van, verschillende architecturale en interieurdecoratieve uitdrukkingsvormen in die periode. De ligging en de functie van de gebouwen tonen tevens de grote diversiteit aan waarin 19de-eeuwse religieuze gebouwen werden ondergebracht; van nieuwbouwwijk tot historisch dorpscentrum, van bedevaartsoord tot parochiekerk.

historische waarde

De bescherming omvat drie kerken en bepaalde elementen in de directe omgeving die stammen uit de 19de eeuw. Ze getuigen van de bijzonder grote verscheidenheid aan, én het samenleven van, verschillende architecturale en interieurdecoratieve uitdrukkingsvormen in die periode. De ligging en de functie van de gebouwen tonen tevens de grote diversiteit aan waarin 19de-eeuwse religieuze gebouwen werden ondergebracht; van nieuwbouwwijk tot historisch dorpscentrum, van bedevaartsoord tot parochiekerk.

volkskundige waarde

De bescherming omvat drie kerken en bepaalde elementen in de directe omgeving die stammen uit de 19de eeuw. Ze getuigen van de bijzonder grote verscheidenheid aan, én het samenleven van, verschillende architecturale en interieurdecoratieve uitdrukkingsvormen in die periode. De ligging en de functie van de gebouwen tonen tevens de grote diversiteit aan waarin 19de-eeuwse religieuze gebouwen werden ondergebracht; van nieuwbouwwijk tot historisch dorpscentrum, van bedevaartsoord tot parochiekerk.

sociaal-culturele waarde

in casu bouwhistorische en volksdevotionele waarde: : Neogotische kerk opgetrokken in 'Reformed Gothic' in 1874-83. Representatief voorbeeld van een kerk die opgetrokken werd in de 19de-eeuwse uitbreidingen / nieuwe woonwijken rond een industriestad. De kerk werd opgetrokken naar een ontwerp van August van Assche.
Het interieur is bijzonder rijk uitgewerkt en representatief voor de 'Reformed Gothic' of Victoriaanse neogotiek. De volledige interieuraankleding met onder meer vloeren, muurbeschilderingen, altaren, kandelaars, biechtstoelen, koorgestoelte, communiebank, doksaal met orgel, triomfkruis, doopvont met smeedijzeren omheining enzovoort bleef intact bewaard wat het interieur tot een uitzonderlijk coherent en representatief geheel maakt voor het totaalconcept van de neogotiek. De bakstenen muren werden beschilderd met geometrische motieven, wandtextilia en figuratieve voorstellingen, alle in typische neogotische vormgeving, zodat het bouwmateriaal volledig verborgen werd. De kerk telt vijf altaren. Het atelier van Mathias Zens leverde met zekerheid het hoogaltaar, het Maria-altaar, de preekstoel en vier van de vijf biechtstoelen. Ze werden allen uitgevoerd in neogotische stijl en zijn rijk gedecoreerd. De samenhang van het meubilair uit één en hetzelfde atelier maken het tot een uniek ensemble. Het vijfde exemplaar is eveneens neogotisch.
De communiebanken zijn gefabriceerd in het atelier Wieme.
Een neogotische blankhouten sokkel met idem baldakijn biedt plaats aan een beschilderde piëta. Vier heiligenbeelden kregen een plaats in een natuurhouten neogotisch baldakijn: Heilig Hart, Jozef met kind Jezus, Maria met kind Jezus en Sint-Vincentius a Paulo.
Het binnenschrijnwerk in vernist hout bleef intact bewaard inclusief hang en sluitwerk.
Het indrukwekkende neogotische orgel in laat-romantische stijl uit 1913 is van de hand van Jules Geerts (Berchem/Antwerpen).
De kerk herbergt glasramen van hoge kwaliteit geproduceerd door het huis Casier. Enkele ramen werden door parochianen geschonken. De ramen hebben rijke iconografische programma's. In de sacristie bevinden zich zes glas-in-loodramen met centraal een wapenschild of griffioen.
De zuidelijke sacristie behield haar oorspronkelijke indeling met, een houten tussenwand, deels gevuld met glas, en muurkasten. Het hout werd vernist. Eveneens staat hier een beschilderde buste opgesteld van Aloïsius Joos, pastoor en stichter van de parochie.

artistieke waarde

in casu bouwhistorische en volksdevotionele waarde: : Neogotische kerk opgetrokken in 'Reformed Gothic' in 1874-83. Representatief voorbeeld van een kerk die opgetrokken werd in de 19de-eeuwse uitbreidingen / nieuwe woonwijken rond een industriestad. De kerk werd opgetrokken naar een ontwerp van August van Assche.
Het interieur is bijzonder rijk uitgewerkt en representatief voor de 'Reformed Gothic' of Victoriaanse neogotiek. De volledige interieuraankleding met onder meer vloeren, muurbeschilderingen, altaren, kandelaars, biechtstoelen, koorgestoelte, communiebank, doksaal met orgel, triomfkruis, doopvont met smeedijzeren omheining enzovoort bleef intact bewaard wat het interieur tot een uitzonderlijk coherent en representatief geheel maakt voor het totaalconcept van de neogotiek. De bakstenen muren werden beschilderd met geometrische motieven, wandtextilia en figuratieve voorstellingen, alle in typische neogotische vormgeving, zodat het bouwmateriaal volledig verborgen werd. De kerk telt vijf altaren. Het atelier van Mathias Zens leverde met zekerheid het hoogaltaar, het Maria-altaar, de preekstoel en vier van de vijf biechtstoelen. Ze werden allen uitgevoerd in neogotische stijl en zijn rijk gedecoreerd. De samenhang van het meubilair uit één en hetzelfde atelier maken het tot een uniek ensemble. Het vijfde exemplaar is eveneens neogotisch.
De communiebanken zijn gefabriceerd in het atelier Wieme.
Een neogotische blankhouten sokkel met idem baldakijn biedt plaats aan een beschilderde piëta. Vier heiligenbeelden kregen een plaats in een natuurhouten neogotisch baldakijn: Heilig Hart, Jozef met kind Jezus, Maria met kind Jezus en Sint-Vincentius a Paulo.
Het binnenschrijnwerk in vernist hout bleef intact bewaard inclusief hang en sluitwerk.
Het indrukwekkende neogotische orgel in laat-romantische stijl uit 1913 is van de hand van Jules Geerts (Berchem/Antwerpen).
De kerk herbergt glasramen van hoge kwaliteit geproduceerd door het huis Casier. Enkele ramen werden door parochianen geschonken. De ramen hebben rijke iconografische programma's. In de sacristie bevinden zich zes glas-in-loodramen met centraal een wapenschild of griffioen.
De zuidelijke sacristie behield haar oorspronkelijke indeling met, een houten tussenwand, deels gevuld met glas, en muurkasten. Het hout werd vernist. Eveneens staat hier een beschilderde buste opgesteld van Aloïsius Joos, pastoor en stichter van de parochie.

historische waarde

in casu bouwhistorische en volksdevotionele waarde: : Neogotische kerk opgetrokken in 'Reformed Gothic' in 1874-83. Representatief voorbeeld van een kerk die opgetrokken werd in de 19de-eeuwse uitbreidingen / nieuwe woonwijken rond een industriestad. De kerk werd opgetrokken naar een ontwerp van August van Assche.
Het interieur is bijzonder rijk uitgewerkt en representatief voor de 'Reformed Gothic' of Victoriaanse neogotiek. De volledige interieuraankleding met onder meer vloeren, muurbeschilderingen, altaren, kandelaars, biechtstoelen, koorgestoelte, communiebank, doksaal met orgel, triomfkruis, doopvont met smeedijzeren omheining enzovoort bleef intact bewaard wat het interieur tot een uitzonderlijk coherent en representatief geheel maakt voor het totaalconcept van de neogotiek. De bakstenen muren werden beschilderd met geometrische motieven, wandtextilia en figuratieve voorstellingen, alle in typische neogotische vormgeving, zodat het bouwmateriaal volledig verborgen werd. De kerk telt vijf altaren. Het atelier van Mathias Zens leverde met zekerheid het hoogaltaar, het Maria-altaar, de preekstoel en vier van de vijf biechtstoelen. Ze werden allen uitgevoerd in neogotische stijl en zijn rijk gedecoreerd. De samenhang van het meubilair uit één en hetzelfde atelier maken het tot een uniek ensemble. Het vijfde exemplaar is eveneens neogotisch.
De communiebanken zijn gefabriceerd in het atelier Wieme.
Een neogotische blankhouten sokkel met idem baldakijn biedt plaats aan een beschilderde piëta. Vier heiligenbeelden kregen een plaats in een natuurhouten neogotisch baldakijn: Heilig Hart, Jozef met kind Jezus, Maria met kind Jezus en Sint-Vincentius a Paulo.
Het binnenschrijnwerk in vernist hout bleef intact bewaard inclusief hang en sluitwerk.
Het indrukwekkende neogotische orgel in laat-romantische stijl uit 1913 is van de hand van Jules Geerts (Berchem/Antwerpen).
De kerk herbergt glasramen van hoge kwaliteit geproduceerd door het huis Casier. Enkele ramen werden door parochianen geschonken. De ramen hebben rijke iconografische programma's. In de sacristie bevinden zich zes glas-in-loodramen met centraal een wapenschild of griffioen.
De zuidelijke sacristie behield haar oorspronkelijke indeling met, een houten tussenwand, deels gevuld met glas, en muurkasten. Het hout werd vernist. Eveneens staat hier een beschilderde buste opgesteld van Aloïsius Joos, pastoor en stichter van de parochie.

volkskundige waarde

in casu bouwhistorische en volksdevotionele waarde: : Neogotische kerk opgetrokken in 'Reformed Gothic' in 1874-83. Representatief voorbeeld van een kerk die opgetrokken werd in de 19de-eeuwse uitbreidingen / nieuwe woonwijken rond een industriestad. De kerk werd opgetrokken naar een ontwerp van August van Assche.
Het interieur is bijzonder rijk uitgewerkt en representatief voor de 'Reformed Gothic' of Victoriaanse neogotiek. De volledige interieuraankleding met onder meer vloeren, muurbeschilderingen, altaren, kandelaars, biechtstoelen, koorgestoelte, communiebank, doksaal met orgel, triomfkruis, doopvont met smeedijzeren omheining enzovoort bleef intact bewaard wat het interieur tot een uitzonderlijk coherent en representatief geheel maakt voor het totaalconcept van de neogotiek. De bakstenen muren werden beschilderd met geometrische motieven, wandtextilia en figuratieve voorstellingen, alle in typische neogotische vormgeving, zodat het bouwmateriaal volledig verborgen werd. De kerk telt vijf altaren. Het atelier van Mathias Zens leverde met zekerheid het hoogaltaar, het Maria-altaar, de preekstoel en vier van de vijf biechtstoelen. Ze werden allen uitgevoerd in neogotische stijl en zijn rijk gedecoreerd. De samenhang van het meubilair uit één en hetzelfde atelier maken het tot een uniek ensemble. Het vijfde exemplaar is eveneens neogotisch.
De communiebanken zijn gefabriceerd in het atelier Wieme.
Een neogotische blankhouten sokkel met idem baldakijn biedt plaats aan een beschilderde piëta. Vier heiligenbeelden kregen een plaats in een natuurhouten neogotisch baldakijn: Heilig Hart, Jozef met kind Jezus, Maria met kind Jezus en Sint-Vincentius a Paulo.
Het binnenschrijnwerk in vernist hout bleef intact bewaard inclusief hang en sluitwerk.
Het indrukwekkende neogotische orgel in laat-romantische stijl uit 1913 is van de hand van Jules Geerts (Berchem/Antwerpen).
De kerk herbergt glasramen van hoge kwaliteit geproduceerd door het huis Casier. Enkele ramen werden door parochianen geschonken. De ramen hebben rijke iconografische programma's. In de sacristie bevinden zich zes glas-in-loodramen met centraal een wapenschild of griffioen.
De zuidelijke sacristie behield haar oorspronkelijke indeling met, een houten tussenwand, deels gevuld met glas, en muurkasten. Het hout werd vernist. Eveneens staat hier een beschilderde buste opgesteld van Aloïsius Joos, pastoor en stichter van de parochie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jozef

Wondelgemstraat zonder nummer (Gent)
Neogotische kerk opgetrokken uit bak- en hardsteen naar opdracht van August Van Assche in 1880. De proosdij van de St.-Jozefwijk is pas in 1866 onder Mgr. Bracq officieel erkend. Na de inplanting van de nieuwe woonwijk achter het zogenaamde Rabot in 1878, wordt de bouw van een nieuwe parochiekerk overwogen.