Beschermd monument

Gashouders

Beschermd monument van 07-06-1995 tot heden
ID: 9672   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9672

Besluiten

Gashouders met technische installatie gedateerd 1880
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-1995  ID: 2889

Beschrijving

De bescherming omvat de twee gashouders aan de Gasmeterlaan.



Waarden

Twee telescopische, natte gashouders uit 1880, met inbegrip van de volledige technische installatie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als enige, nog overblijvende, tevens oudste gashouders die vanaf 1880 in het Vlaamse Gewest in het kader van de publieke gasdistributie hebben gefunctioneerd.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gashouders

Gasmeterlaan zonder nummer, zonder nummer (Gent)
Gashouders zijn ruimten voor het bewaren van gas en dienen als buffer tussen productie en verbruik. De laatste twee nog overgebleven gashouders van Gent dateren van 1880. Hun capaciteit bedraagt 10.000 kubieke meter elk.