Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97084
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97084

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Groot herenhuis, voorheen woning van notaris De Vuyst. Breed en hoog dubbelhuis van twee bouwlagen onder vernieuwde verspringende zadeldaken.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Herenhuis en aanhorigheden

Kerkstraat 54, Marollenstraatje 8-10 (Waasmunster)
Breed en hoog dubbelhuis van twee bouwlagen onder vernieuwde verspringende zadeldaken, met lijstgevel van zeven traveeën, wellicht in kern minstens opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw. Uitgestrekte bijhorende achtertuin met landschappelijke aanleg. De lange vleugel met bijgebouwen omvat een voormalige conciërgewoning en een koetshuis met paardenstallen.