Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 97148   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97148

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak (pannen), uit de 16de eeuw. Voorgevel met in- en uitgezwenkte top in traditionele bak- en zandsteenbouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Sint-Veerleplein 12 (Gent)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen, afgedekt met een zadeldak (pannen), uit de 16de eeuw. Voorgevel met in- en uitgezwenkte top in traditionele bak- en zandsteenbouw.