Beschermd monument

Park van Tervuren: Hobé-gebinte

Beschermd monument van 23-10-1981 tot heden

ID: 974   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/974

Besluiten

Koloniënpaleis: decoratief houtwerk in Zuidertoren
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1981  ID: 1721

Beschrijving

Het houten gebinte in art-nouveaustijl naar ontwerp van Georges Hobé in de Zuidertoren van het Koloniënpaleis, gelegen in het Park van Tervuren, is beschermd als monument.Waarden

Het decoratief houtwerk in de Zuidertoren van het Koloniënpaleis te Tervuren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Koloniënpaleis met Hobégebinte en ijskelder

Warande 8, zonder nummer (Tervuren)
In de as van de Tervurenlaan werd in 1897 het Koloniënpaleis gebouwd, gerealiseerd door architect Ernest Acker naar een voorontwerp van de Franse architect Alfred-Philibert Aldrophe. Achter het paleis staat het Hobégebinte opgesteld. Ten oosten van het paleis ligt de begin 19de-eeuwse ijskelder van het voormalig jachtpaviljoen.