Beschermd monument

Veldkapel en zomerlinde met delen van de omliggende wegen

Beschermd monument van 12-07-2010 tot heden
ID: 981   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/981

Besluiten

Zomerlinde, veldkapel en delen van wegen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-07-2010  ID: 4747

Beschrijving

De veldkapel en zomerlinde, daterend uit de 18de eeuw, gelegen op een kruispunt te Duisburg en delen van de wegen die aldaar samenkomen, zijn beschermd als monument.Waarden

Een zomerlinde (Tilia platyphyllos), met inbegrip van een cirkelvormige zone met een straal van 33 meter rondom de boom, een veldkapel en delen van de wegen die op het kruispunt aan de genoemde boom samenkomen, zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:
De zomerlinde (Tilia platyphyllos) is de hoogste, dikste en oudste van de regio. Hierdoor vormt hij een belangrijk beeldbepalend object, mede door zijn mooie representatieve vorm.

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:
Gezien de geschatte leeftijd is de kans heel groot dat het autochtoon genetisch materiaal van zomerlinde betreft.

sociaal-culturele waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
De boom is aangeplant op een kruispunt van wegen, waarvan enkele een bovenlokaal karakter hadden. De zomerlinde vormt een eenheid met een veldkapel uit 1863 en met de vijf wegen die aan het kruispunt samenkomen. Het historisch karakter van de vijf wegen – vier kasseiwegen en één onverharde veldweg – is nagenoeg intact gebleven.

historische waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
De boom is aangeplant op een kruispunt van wegen, waarvan enkele een bovenlokaal karakter hadden. De zomerlinde vormt een eenheid met een veldkapel uit 1863 en met de vijf wegen die aan het kruispunt samenkomen. Het historisch karakter van de vijf wegen – vier kasseiwegen en één onverharde veldweg – is nagenoeg intact gebleven.

volkskundige waarde

historische, in casu cultuurhistorische, volkskundige en sociaal-culturele waarde:
De boom is aangeplant op een kruispunt van wegen, waarvan enkele een bovenlokaal karakter hadden. De zomerlinde vormt een eenheid met een veldkapel uit 1863 en met de vijf wegen die aan het kruispunt samenkomen. Het historisch karakter van de vijf wegen – vier kasseiwegen en één onverharde veldweg – is nagenoeg intact gebleven.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Oude opgaande linde op kruispunt van wegen

Glazemakerstraat zonder nummer, Huldenbergstraat zonder nummer, Keersmaekersstraatje zonder nummer, Oliestraat zonder nummer (Tervuren)
De oude zomerlinde staat op een kruispunt van vijf wegen, even ten zuidoosten van de dorpskern van Duisburg. Deze wegen leiden naar de dorpskern, naar Huldenberg, naar het gehucht Eizer en naar twee plaatsen in het gehucht Veeweide. Enkele van deze wegen hadden in de rurale samenleving een bovenlokaal karakter. Sinds jaar en dag staan de boom en de veldkapel in een open akkerlandschap. De 30 meter hoge zomerlinde heeft een stamomtrek van 5,25 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte). De maximale kroondiameter bedraagt 26 meter (opname in 2007). De opgaande zomerlinde is een beeldbepalend object in het golvende akkerlandschap ten zuiden van Duisburg en vormt een eenheid met de veldkapel en de landelijke wegen die aan de voet van de boom samenkomen. De boom van Duisburg heeft niet alleen een representatieve groeivorm voor


Veldkapel en zomerlinde

Huldenbergstraat zonder nummer (Tervuren)
Oude zomerlinde centraal gesitueerd op een vijfsprong en vermoedelijk aangeplant in de eerste helft van de 18de eeuw met bijhorende veldkapel opgericht in 1863.