Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Cleydael

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
98114
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98114

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vierkant waterkasteel met trapezoïdaal neerhof aan de noordzijde. Gelegen in de vallei van de Struysbeek, meer bepaald op een eiland gevormd door de splitsing van de Vliet, vanaf dit punt de Struysbeek genaamd.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Cleydael

Cleydaellaan 36 (Aartselaar)
Vierkant waterkasteel met trapezoïdaal neerhof aan de noordzijde. Gelegen in de vallei van de Struysbeek, meer bepaald op een eiland gevormd door de splitsing van de Vliet, vanaf dit punt de Struysbeek genaamd.