Beschermd monument

Stationsgebouw Sint-Denijs-Westrem: hoofdgebouw en rechter bijgebouw

Beschermd monument van 26-09-1997 tot heden
ID: 9852   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9852

Besluiten

NMBS-station Sint-Denijs-Westrem en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 26-09-1997  ID: 3220

Beschrijving

Deze bescherming als monument omvat het hoofdgebouw en het rechter bijgebouw van het station van Sint-Denijs-Westrem.Waarden

Het station NMBS is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als gaaf voorbeeld van een plattelandsstation met gemengde traditionele eigentijdse architecturale kenmerken uit 1910 , naar aanleiding van het verplaatsen van de spoorweg Gent- Kortrijk dit met de bedoeling de spoorweginfrastructuur uit 1839 aan te passen aan de zich snel ontwikkelde Gentse agglomeratie; als materiële getuige van de ontwikkelingen op het vlak van de spoorwegstationsarchitectuur

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een bepaalde stedebouwkundige aanleg geconcipieerd volgens circa 1900/10 geldende opvattingen, met afgeschuinde hoekgebouwen aan weerszijden van de toegangslaan tot het Stationsplein.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Station Sint-Denijs-Westrem

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2 (Gent)
Typisch plattelandsstation daterend van circa 1910 op de vernieuwde spoorlijn Gent-Kortrijk. Sober bakstenen gebouw van zeven traveeën met markerend hoofdgebouw (derde tot vijfde travee) en twee bouwlagen.