Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Station Hoboken-Polder

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 98644   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/98644

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hogere middenvleugel geflankeerd door lagere aanbouwsels; gemarkeerd door zijtrapgevels, van 1878.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Station Hoboken-Polder

Berkenrodelei 152 (Antwerpen)
Hogere middenvleugel geflankeerd door lagere aanbouwsels; gemarkeerd door zijtrapgevels, van 1878.