Beschermd monument

Café Harmonie met interieur

Beschermd monument van 23-10-2009 tot heden
ID: 9890   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9890

Besluiten

Cafés met interieur en 20ste-eeuwse wandtegels
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-2009  ID: 4658

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het café Harmonie, gelegen op de Grote Markt, met inbegrip van het interieur met monumentale tegelpanelen.Waarden

Café Harmonie met interieur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het cafégebouw van 1911 in neoclassicistische stijl bezit een merkwaardig, volledig behouden interieur met vier monumentale tegelpanelen, uitzonderlijk gesigneerd van één van de belangrijkste Belgische producenten van bouwkeramiek uit het begin van de 20ste eeuw, "Boch Frères, La Louvière" met jachtscènes ontworpen door Georges François De Geetere, schilder en ontwerper van grote decoratieve panelen van polychrome tegels met historische, religieuze of romantische inslag. Ze zijn uitgevoerd in cloisonnétechniek met zwarte barbotinelijnen, deels virtuoos geschilderd in onderglazuur door schilder Furcy Ernest Tondeur, een uitstekende portrettist en decorateur die volgens de bedrijfsarchieven minstens sinds 1885 voor Boch werkte.
De café-inrichting is een totaalconcept naar het voorbeeld van de Parijse en Brusselse brasseries met kwaliteitsvolle houten lambriseringen met ingewerkte spiegels en vier uitzonderlijke tegelpanelen en -friezen, lichtarmaturen en zitbanken

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het gebouw is opgericht in 1911 door "De Coöperatieve Harmonie" een coöperatieve van gefortuneerde en invloedrijke industriëlen, als Liberaal Huis met café, burelen en zaal op de bovenverdieping voor de liberale werkmanskring en alle liberale verenigingen van Ronse.
Voor de geschiedenis van de architectuur is de Harmonie een representatief voorbeeld van een gaaf en authentiek bewaard neoclassicistisch gebouw van 1911 ontworpen door de Gentse architect A. Marchand, met lichte art-nouveau-invloed in het smeedwerk en details.
De tegelversieringen in het café-interieur, die integrerend deel uitmaken van de gebouwde architectuur zijn zeer representatief voor de architecturale stromingen van het begin van de 20ste eeuw.

sociaal-culturele waarde

Café Harmonie is belangrijk als een representatief en uitzonderlijk goed bewaard voorbeeld van een liberaal huis dat door zijn kwalitatieve architectuur en rijkelijk voorkomen getuigt van het belang en de invloed van de liberale verenigingen in Ronse in het begin van de 20ste eeuw.
Als café en vergaderlokalen, oorspronkelijk opgericht als ontspanningsIocatie voor alle liberale verenigingen van Ronse, is Brasserie Harmonie nu nog één van de belangrijkste horecabedrijven op de Grote Markt.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Café Harmonie

Grote Markt 10 (Ronse)
Het imposante neoclassicistische gebouw Harmonie (voormalige Liberale Werkmanskring) met café en feestzaal op de bovenverdieping is gelegen aan de noordzijde van de Grote Markt. De behouden tegenpanelen in het interieur zijn gesigneerd van één van de belangrijkste Belgische producenten van bouwkeramiek uit het begin van de 20ste eeuw, "Boch Frères, La Louvière".