Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel twee burgerhuizen in Louis-Philippestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 99274   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/99274

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Samenstel van twee burgerhuizen in Louis-Philippestijl, in totaal vijf traveeën en drie bouwlagen, uit het derde kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl

Dambruggestraat 33-35 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1873 voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer J.Fr. Van den Bosch.