Paracuesta van het Waasland

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-05-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Temse
Deelgemeente Steendorp
Straat Negenoogstraat, Oostberg, Scouselestraat
Locatie Negenoogstraat, Oostberg, Scouselestraat (Temse)
Alternatieve naam Omgeving Fort van Steendorp

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/46025/102.1
  • OO000010

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Fort van Steendorp

Kapelstraat zonder nummer, Temse (Oost-Vlaanderen)

Het Fort van Steendorp is naar ontwerp van Henri Alexis Brialmont tussen 1883 en 1890 gebouwd op het hoogste punt van de paracuesta van het Waasland, wat van strategisch belang was om de Schelde en de monding van de Rupel met artillerievuur te beschermen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De paracuesta van het Waasland te Steendorp is beschermd als landschap. Deze vormt de omgeving van het Fort van Steendorp. Dit als monument beschermde fort maakt geen deel uit van het beschermde landschap.

Waarden

Omgeving Fort van Steendorp - Paracuesta van het Waasland is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Langsheen de Scouselestraat is er een relict van ondiepe kleiwinning(en) aanwezig. Cultuurhistorisch is dit van grote waarde omdat dergelijke kleinschalige klei-uitbatingen nog zelden aangetroffen worden in een breed landschappelijk kader.

wetenschappelijke waarde

Het gebied is waardevol op geomorfologisch en geologisch vlak omdat hier de cuestarand quasi onaangeroerd is gebleven. Op andere plaatsen is de rand niet of nauwelijks waarneembaar doordat ze bebouwd is of omdat de cuestarand een kleinere hellingsgraad heeft of nog omdat er kleiputten ontstaan zijn.
Onder het oppervlak is nog steeds de Rupeliaanklei onaangeroerd aanwezig op een kleine strook na langs de Scouselestraat waar het topniveau is weggehaald.
Enkel een strook langsheen de Scouselestraat en de Schauselhoekstraat is botanisch zeer waardevol. Hier treffen we immers plantensoorten aan die zeer zeldzaam tot zeldzaam zijn in de regio, zoals muskuskruid (Adoxa moschatellina), gevlekte aronskelk (Arum maculatum), gele dovenetel (Lamium galeobdolon) en slanke sleutelbloem (Primula elatior) of zelfs nergens anders voorkomen in het Waasland zoals daslook (Allium ursinum).
Het gebied is door zijn unieke ligging in de nabijheid van open waterplassen, het lager gelegen poldergebied en de Schelde een belangrijke pleister- en/of fourageerplaats voor tal van vogels. Het eigen karakter van het gebied biedt op enkele plaatsen, d.i. aan de rand van vroegere oppervlakkige kleiwinningen of in de resterende lijnvormige elementen, nest- en broedgelegenheid aan diverse vogelsoorten.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.