Beschermd monument

Fort van Steendorp

Beschermd monument van 15-09-1997 tot heden

ID
9978
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9978

Besluiten

Fort Steendorp
definitieve beschermingsbesluiten: 15-09-1997  ID: 3211

Beschrijving

Het Fort van Steendorp is beschermd als monument.Waarden

Het geheel van het Fort van Steendorp is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van het laatste bakstenen fort dat in ons land werd gebouwd en hierdoor de periode van de ontwikkeling van de militaire baksteen-vestingbouw tussen de 13de en de 19de-eeuw afsluit;
als voorbeeld van een onderdeel van het Nationaal Defensieconcept van 1859 en dit binnen het Nationaal Reduit voor de Regering van het Veldleger te Antwerpen;
als voorbeeld van een typisch Generaal Brialmontconcept binnen de dubbele fortengordel rond Antwerpen;
als enig en uiterst zeldzaam voorbeeld van een militair fort met droge grachten, geflankeerd door caponnières, met oreillongrachten, met gecreneleerde beren en bijhorende ezelsrugafwerking met monniken, met haha en reduit van wapenplaatsen;
als voorbeeld van een fort gebouwd op het hoogste punt van de (para-) cuestarand van het Waasland, dat spijts herhaalde vernielingen, in al zijn geledingen nog herkenbaar is als een exceptioneel en ingenieus Brialmont-fort;
als voorbeeld van een merkwaardig ondergronds vleermuizenhibernaculum waarin in de winter 1992/1993 821 individuen en elf van negentien inlandse vleermuissoorten werden geïnventariseerd en als overwinteringsplaats voor vleermuizen van nationaal en internationaal belang is;
als voorbeeld van een domein waarop zich bijna spontaan een natuurlijk bos en struweel heeft ontwikkeld dat fungeert als een interessant biotoop voor een specifiek vogel- en plantenbestand.

wetenschappelijke waarde

als voorbeeld van het laatste bakstenen fort dat in ons land werd gebouwd en hierdoor de periode van de ontwikkeling van de militaire baksteen-vestingbouw tussen de 13de en de 19de-eeuw afsluit;
als voorbeeld van een onderdeel van het Nationaal Defensieconcept van 1859 en dit binnen het Nationaal Reduit voor de Regering van het Veldleger te Antwerpen;
als voorbeeld van een typisch Generaal Brialmontconcept binnen de dubbele fortengordel rond Antwerpen;
als enig en uiterst zeldzaam voorbeeld van een militair fort met droge grachten, geflankeerd door caponnières, met oreillongrachten, met gecreneleerde beren en bijhorende ezelsrugafwerking met monniken, met haha en reduit van wapenplaatsen;
als voorbeeld van een fort gebouwd op het hoogste punt van de (para-) cuestarand van het Waasland, dat spijts herhaalde vernielingen, in al zijn geledingen nog herkenbaar is als een exceptioneel en ingenieus Brialmont-fort;
als voorbeeld van een merkwaardig ondergronds vleermuizenhibernaculum waarin in de winter 1992/1993 821 individuen en elf van negentien inlandse vleermuissoorten werden geïnventariseerd en als overwinteringsplaats voor vleermuizen van nationaal en internationaal belang is;
als voorbeeld van een domein waarop zich bijna spontaan een natuurlijk bos en struweel heeft ontwikkeld dat fungeert als een interessant biotoop voor een specifiek vogel- en plantenbestand.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Fort van Steendorp

Kapelstraat zonder nummer (Temse)
Het fort van Steendorp is een fort van de vesting Antwerpen, in de buitenste fortengordel, gebouwd in de periode 1878-1892. Het diende als bruggenhoofd op de linkerscheldeoever, stroomopwaarts van de Rupelmonding.