Fort van Steendorp

Beschermd monument van 15-09-1997 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Temse
Deelgemeente Steendorp
Straat Kapelstraat
Locatie Kapelstraat zonder nummer (Temse)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46025/108.1
  • OO000287

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Fort van Steendorp

Kapelstraat zonder nummer, Temse (Oost-Vlaanderen)

Het Fort van Steendorp is naar ontwerp van Henri Alexis Brialmont tussen 1883 en 1890 gebouwd op het hoogste punt van de paracuesta van het Waasland, wat van strategisch belang was om de Schelde en de monding van de Rupel met artillerievuur te beschermen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Fort van Steendorp is beschermd als monument.

Waarden

Het geheel van het Fort van Steendorp is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

als voorbeeld van het laatste bakstenen fort dat in ons land werd gebouwd en hierdoor de periode van de ontwikkeling van de militaire baksteen-vestingbouw tussen de 13de en de 19de-eeuw afsluit;
als voorbeeld van een onderdeel van het Nationaal Defensieconcept van 1859 en dit binnen het Nationaal Reduit voor de Regering van het Veldleger te Antwerpen;
als voorbeeld van een typisch Generaal Brialmontconcept binnen de dubbele fortengordel rond Antwerpen;
als enig en uiterst zeldzaam voorbeeld van een militair fort met droge grachten, geflankeerd door caponnières, met oreillongrachten, met gecreneleerde beren en bijhorende ezelsrugafwerking met monniken, met haha en reduit van wapenplaatsen;
als voorbeeld van een fort gebouwd op het hoogste punt van de (para-) cuestarand van het Waasland, dat spijts herhaalde vernielingen, in al zijn geledingen nog herkenbaar is als een exceptioneel en ingenieus Brialmont-fort;
als voorbeeld van een merkwaardig ondergronds vleermuizenhibernaculum waarin in de winter 1992/1993 821 individuen en elf van negentien inlandse vleermuissoorten werden geïnventariseerd en als overwinteringsplaats voor vleermuizen van nationaal en internationaal belang is;
als voorbeeld van een domein waarop zich bijna spontaan een natuurlijk bos en struweel heeft ontwikkeld dat fungeert als een interessant biotoop voor een specifiek vogel- en plantenbestand.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.