Resultaten aanduidingsobjecten

< Terug naar zoekformulier

8209 resultaten


ID: 14736 | Vastgestelde archeologische zone

Vlijtingen (Riemst)
De Bandkeramische site van de ‘Keiberg’ te Vlijtingen is gelegen op een plateau ten westen van Lafelt. Pedologisch wordt deze zone gekarakteriseerd door droge leembodems. Op de site vonden verschillende opgravingen plaats, waarbij restanten van verschillende gebouwen en afvalkuilen van de Bandkeramiek werden geregistreerd.


ID: 14749 | Vastgestelde archeologische zone

Donk, Herk-de-Stad, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)
De archeologische zone omvat een deel van de Demervallei met de hierin gelegen donken waarop vondsten van het paleolithicum tot en met de middeleeuwen werden aangetroffen.


ID: 14862 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Helchteren, Houthalen (Houthalen-Helchteren), Meeuwen, Wijshagen (Oudsbergen)
Dit gebied in de Landschapsatlas omvat 1) een uitgestrekt heide en vennengebied van ruim 2000 ha, nu militair domein; 2) de bovenloop van de Abeek, 3) het straatgehucht Gestel, 4) het traditionele Gestelse akkergebied op zandgronden, 5) de gefixeerde zandverstuivingen genaamd Kolisbergen en 6) het eind 19de-eeuwse park Masy. Het gehele gebied weerspiegelt diverse vormen van traditioneel landgebruik van een Kempisch dorp: hooilanden en bomenrijen in de beekvallei, een straatdorp op de valleirand, akkers op de lichtere zandgronden en de heide en vennen als gemeenschappelijke graasgronden voor het vee. Het grootste deel van dit landschappelijk waardevol gebied bestaat uit heide en vennen, die zeer typerend zijn voor de landschapsontwikkeling op het Kempisch plateau.


ID: 14871 | Vastgesteld landschapsatlasrelict

Bilzen, Eigenbilzen, Hoelbeek, Munsterbilzen, Waltwilder (Bilzen), Zutendaal (Zutendaal)
"Munsterbos, kasteeldomeinen Groenendaal en Zangerhei" is een groene ruimte in het overgangsgebied tussen Kempen (zandstreek) en vochtig Haspengouw (zandleemstreek), gelegen tussen de woonkernen van Munsterbilzen, Waltwilder, Hoelbeek, Eigenbilzen, Gellik en Zutendaal. Het gebied omvat 1) een deel van de zuidwestelijke rand van het Kempisch plateau waar de oude heidegebieden zich situeren, 2) het Munsterbos en 3) een cluster van kastelen en parken in en langs kleine beekvalleien. Het verschil in beplantingen markeert de grens tussen het vroegere heidegebied (naaldbos) en het samenvloeiingsgebied van de beken (populier en hooiweiden).


ID: 14895 | Erfgoedlandschap

Gelinden (Sint-Truiden)
Het erfgoedlandschap Dorpengeheel Groot-Gelmen, Engelmanshoeve, Gelinden werd aangeduid op basis van de vastgestelde ankerplaats 'Mergels van Gelinden' bij gemeentelijk RUP 'Dorpengeheel Groot-Gelmen - Engelmanshoven - Gelinden en omgeving'.


ID: 14962 | Beschermd cultuurhistorisch landschap

Neerpelt (Pelt)
Deze bescherming betreft het landschap De Holen.


ID: 14963 | Overgangszone

Neerpelt (Pelt)
Deze bescherming betreft de overgangszone bij het landschap De Holen.


ID: 14968 | Vastgesteld varend erfgoed

Leopoldsburg (Limburg)
De Libération is het commandopatrouilleschip van het Rijnsmaldeel, gebouwd in 1954.


ID: 15043 | Unesco werelderfgoed bufferzone

Tongeren (Tongeren)
De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek met stadstoren is erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Tongeren werd als bufferzone eromheen afgebakend.


ID: 15136 | Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lanaken, Neerharen (Lanaken)
Bunkerlinie uit het interbellum langs het verbindingskanaal Briegden-Neerharen (BN-linie).