erfgoedobject

Kasteelhoeve

bouwkundig element
ID: 10044   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10044

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kasteelhoeve. Hoeve met losstaande bestanddelen, ten westen van de kasteeldreef; bereikbaar via een gekasseide oprit vanaf de dreef. Woonstalhuis evenwijdig aan de dreef, schuur met aansluitende paardenstal en wagenhuis ten zuiden, bakhuis en recenter wagenhuis ten zuidwesten, moestuin ten westen.

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen). Neotraditioneel woonstalhuis (nok loodrecht op de Rameyenstraat) van elf traveeën en één bouwlaag, van 1941. Woning met zijtuitgevels, onderkelderd aan noordwestzijde; beluikte natuurstenen kruis- en kloosterkozijnen; rondboogdeur in zandstenen omlijsting met diamantkopsluitsteen en -imposten; bekronend ruitvormig venstertje. Overhoekse baksteenfries en dakkapellen. Stal met rechthoekige beluikte vensters in natuurstenen omlijsting; centrale gedrukte rondboogpoort met natuurstenen rechtstanden en schamppalen; hogerop korfboogluik in trapgevel. Zuidgevel: gevelplaat met vermelding "Gebouwd in 1521. Herbouwd in 1941. Door JH. L. De Cock-De Rameyen".

Tweebeukige langsschuur van vier traveeën onder afgesnuit en licht overkragend zadeldak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen) met jaartal 1742 van donkere dakpannen aan straatzijde. Uitgespaarde oosthoek. Langsgevels geritmeerd door lisenen; sporadisch bewaarde zandstenen hoekblokken. Overwegend rechthoekige muuropeningen onder houten latei (poort in westgevel: ijzeren I-balk). Aan erfzijde centrale rondboogdeur.

Aansluitende paardenstal van drie traveeën en twee bouwlagen onder overkragend en haaks aansluitend, afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op straat, mechanische pannen); respectievelijk rechthoekige en getoogde muuropeningen. Wagenhuis onder afgewolfd zadeldak (nok evenwijdig aan straat); rechthoekige poorten onder ijzeren I-balken met rozetten. Tweeledig bakhuis met oven aan straatzijde; rechthoekige muuropeningen onder houten latei; korfboogdeurtje.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters, Berlaar, schetsen 1941/1.

Bron     : Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1990


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Hof van Rameyen

  • Is deel van
    Rameyenstraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteelhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/10044 (Geraadpleegd op 25-09-2020)